Publicerad: 2020-11-13 08:10 | Uppdaterad: 2020-11-13 08:16

Magsårsbakterie kan öka blödningsrisk hos patienter som vårdas för hjärtinfarkt

Illustration of arteries clogged with cholesterol.
Foto: Getty Images

En ny pilotstudie från Karolinska Institutet visar att en av fem patienter som vårdas efter hjärtinfarkt är infekterade med Helicobacter pylori och att det är möjligt att införa screening för magsårsbakterien i rutinvården. Resultaten har publicerats i American Heart Journal och snart startar en stor randomiserad studie för att ta reda på om screening och behandling av infektionen minskar risken för magblödningar i denna patientgrupp.

Porträtt av Robin Hofmann
Robin Hofmann. Foto: Christer Höglund

Läkemedel av typen trombocythämmare minskar risken för blodpropp och har minskat återinsjuknandet i hjärt-kärlsjukdom och död efter hjärtinfarkt, men till priset av fler magblödningar som bidrar till lidande och ökad risk för men eller död.

– Att risken för magblödningar även ökar vid infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori har helt förbisetts hos patienter med hjärtinfarkt. Infektionen är vanlig och kan enkelt behandlas, vilket närmast eliminerar blödningsrisken, säger Robin Hofmann, forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet och överläkare vid hjärtkliniken på Södersjukhuset.

310 patienter med hjärtinfarkt

Eftersom det saknas kunskap om hur diagnostik och behandling av H. pylori påverkar utfallet efter hjärtinfarkt har han genomfört en pilotstudie tillsammans med bland annat Magnus Bäck, professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Syftet var att undersöka genomförbarheten av rutinmässig diagnostik av H. pylori med utandningstest efter hjärtinfarkt. Studien omfattade 310 patienter som vårdats för hjärtinfarkt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och på Södersjukhuset under november 2017 till mars 2020.

– Vi fann att aktiv H. pylori-infektion förekom hos 20 procent av patienterna och var vanligare hos rökare och patienter med så kallad ST-höjningsinfarkt. Vi visar också att screeningtestet kunde genomföras som en del av rutinvården utan problem, säger Robin Hofmann.

Nu planerar forskarna en stor randomiserad studie i hela Sverige baserad på SWEDEHEART-registret för att undersöka om rutinmässig H. pylori-screening följt av behandling av infektionen hos positivt testade individer minskar risken för magblödningar och förbättrar prognosen.

Publikation

“Helicobacter pylori screening in clinical routine during hospitalization for acute myocardial infarction: Rational and feasibility”.Jonatan Wärme, Martin Sundqvist, Katarina Mars, Layth Aladellie, Sven-Christian Pawelzik, David Erlinge, Tomas Jernberg, Stefan James, Robin Hofmann, Magnus Bäck. American Heart Journal, online 2 november 2020.