Publicerad: 2019-12-05 14:09 | Uppdaterad: 2019-12-05 15:26

Vetenskapsrådet tilldelar mångmiljonbelopp till KI inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 68 miljoner kronor inom utlysningen för klinisk behandlingsforskning till forskare och forskningsmiljöer vid Karolinska Institutet.

Porträtt av Robin Hofmann
Robin Hofmann. Foto: Christer Höglund

Robin Hofmann, forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, är en av de forskare som får anslag för forskningsmiljö inom utlysningen för klinisk behandlingsforskning.

– Vi är mycket glada över att ha fått ett 3-årigt anslag vilket ger förutsättningar att driva ett stort projekt med deltagande sjukhus från hela landet. Pengarna kommer att gå till vår forskning om hjärtinfarkt och risk för övre gastrointestinala blödningar, säger Robin Hofmann.

Blödningsrisken från mag- och tarmkanalen ökar vid samtidig infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori (Hp). Hp infektion är vanlig och kan enkelt behandlas med antibiotika, vilket i det närmaste eliminerar den infektionsorsakade blödningsrisken.

– I dagsläget saknas dock helt kunskap om hur Hp diagnostik och behandling påverkar utfallet efter hjärtinfarkt. Målet med denna studie är därför att fastställa huruvida en systematisk screening av hjärtinfarktpatienter för Hp infektion, och i förkommande fall en behandling av denna, kan minska blödningskomplikationer och förbättra prognosen efter hjärtinfarkt, säger Robin Hofmann.

Bidrag till forskningsmiljö

 • Forskare: Robin Hofmann vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
  Projekttitel: HELicobcter Pylori screening för att förhindra gastrointestinal blödning hos patienter med akut hjärtinfarkt - en klusterrandomiserad klinisk prövning baserad på SWEDEHEART registret (HELP-SWEDEHEART)
  Anslag: 19 731 936 kr

 • Forskare: Tomas Jernberg vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
  Projekttitel: Randomiserad utvärdering av datortomografi av kranskärl hos patienter med bröstsmärta och intermediär risk på akutmottagningen
  Anslag: 13 365 322 kr
   
 • Forskare: Magnus Nilsson vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
  Projekttitel: Randomiserad studie jämförande neoadjuvant kemoradioterapi och planerad kirurgi med definitiv kemoradioterapi och kirurgi endast vid behov, vid skivepitelcancer i matstrupen (NEEDS-studien)
  Anslag: 14 720 282 kr
   
 • Forskare: Kenny Rodriguez-Wallberg vid institutionen för onkologi-patologi
  Projekttitel: En nationell randomiserad studie av GnRHa för ovarialskydd under kemoterapi med målet att bevara fertilitet
  Anslag: 16 353 552 kr

Projektbidrag

 • Forskare: Mia Ahlberg vid institutionen för medicin, Solna
  Projekttitel: Testa genomförbarheten av en internationell multicenter-randomiserad kontrollerad studie som syftar till att förbättra hälsa hos utlandsfödda gravida kvinnor och deras barn
  Anslag: 686 000 kr
   
 • Forskare: Nikola Drca vid institutionen för medicin, Huddinge
  Projekttitel: Radiofrekvensablation av fibrosområden hos patienter med persistent förmaksflimmer: En randomiserad kontrollerad multicenterstudie
  Anslag: 1 160 000 kr
   
 • Forskare: Pelle Lindqvist vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
  Projekttitel: Pilotstudie och planering inför en randomiserad placebokontrollerad studie på effekten av oralt, prepartalt givet Tranexamsyra på postpartumblödning vid vaginal förlossning
  Anslag: 1 129 000 kr
   
 • Forskare: Anna Martling vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi
  Projekttitel: CITCCA- Cirkulerande tumör DNA som prognostisk biomarkör vid tjock-och ändtarmscancer - en förstudie
  Anslag: 1 200 000 kr