Publicerad: 2023-02-08 10:15 | Uppdaterad: 2023-02-17 09:35

Ledamöter i Äldreforskarrådet får nya förordnanden

Socialdepartementet har beslutat om nya förordnanden för samtliga 14 ledamöter i regeringens Äldreforskarråd samt förordnat Mats Thorslund som ny ledamot. Det innebär att NVS har fyra representanter i rådet.

Fyra porträtt av Laura Fratiglioni, Linus Jönsson, Miia Kivipelto och Mats Thorslund, NVS, KI.
Överst från vänster: Laura Fratiglioni, Linus Jönsson, Miia Kivipelto och Mats Thorslund, NVS.

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi, vid avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Linus Jönsson, professor i hälsoekonomi vid avdelningen för neurogeriatrik

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid avdelningen för klinisk geriatrik

Mats Thorslund, professor emeritus i socialgerontologi, anknuten till avdelningen för Aging Research Center (ARC)