Publicerad: 2022-11-10 11:45 | Uppdaterad: 2022-11-10 12:55

Lansering av rapporten "In your face – om barns matmiljö och exponering för matreklam"

bild på projekturduk med omslaget till rapporten. Bild på barn med frukt/grönsak för ögonen.
Lansering av rapporten "In your face – om barns matmiljö och exponering för matreklam". 9 november 2022. Foto: N/A, Rapportens omslagsfoto: UNICEF/Fesser

Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt hur barn exponeras för utomhusreklam för mat i Sverige för att bättre förstå deras matmiljö. Resultaten finns nu presenterade i en rapport framtagen av UNICEF Sverige och Hjärt- Lungfonden, vilken påvisar att reklamen domineras av ultraprocessade livsmedel. Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa i Sverige och här visas att det inte bara är ett folkhälsoproblem utan också ett problem utifrån barnens rättigheter.

Matmiljön, det vill säga den sociala och fysiska miljön som vi lever i, påverkar våra attityder och preferenser, samt våra val av mat. Forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), Karolinska Institutet, har kartlagt hur barn i Stockholm och Gävle exponeras för utomhusreklam för mat. Resultaten av kartläggningen finns presenterade i rapporten "In your face – om barns matmiljö och exponering för matreklam”, som UNICEF Sverige och Hjärt- Lungfonden lanserade 9 november 2022.

– Alla barn har rätt till liv, hälsa och utveckling. Näringsrik mat och en balanserad kost är grundförutsättningar för att det ska kunna bli verklighet. Studien visar tydligt att barns bästa inte styr marknadsföringen av livsmedel i en tillräcklig utsträckning och att det inte heller regleras tillräckligt i lagen. Det är allvarligt och får konsekvenser för barn. Här måste vi se en förändring, från både regering och myndigheter samt företag, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Bild på fyra personer som står framför en skärm och får frågor av en femte med ryggen mot.
Lansering av rapporten "In your face – om barns matmiljö och exponering för matreklam". Från vänster: Sofia Spolander, Petter Fagerberg, Marie Löf och Ioannis Ioakeimidis, Karolinska Institutet. Foto: N/A

Att ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige är inget nytt. Och allt fler undersökningar pekar ut marknadsföring som en pådrivande faktor, där barn är mer mottagliga. Denna studie, som leddes av Ioannis Ioakeimidis och Petter Fagerberg vid BioNut, visade att fyra av fem annonser är för ultraprocessede livsmedel, som exempelvis; sockersötade drycker, artificiellt sötade drycker, energidrycker, snabbmat som hamburgare, pizza, kebab, korv, friterad kyckling, färdigrätter, snabbnudlar, godis, bakverk, glass och salta snacks, och endast en av fem annonser marknadsförde frukt, bär, fisk eller skaldjur. Vidare visades att 74 procent av alla specialerbjudanden gällde just ultraprocessade livsmedel.

Studien visade även att barnen själva uppmärksammade sin utsatthet och mottaglighet för reklam för ultraprocessade livsmedel - som enligt dem är "in your face" och vid lanseringen av rapporten deltog även några barn ur studien.

Mer forskning behövs

Hjärt-Lungfonden och UNICEF Sverige uppmanar nu regeringen, myndigheter, företag och forskarsamhället till åtgärder som stärker barnrättsperspektivet när det gäller folkhälsa och matvanor.

Rapporten presenterar några förslag på åtgärder som behövs för att vända trenden och istället skapa en matmiljö som är bra för barn. Där samverkan är en nyckelfaktor, en samverkan där även barnen själva är inkluderade. Men mer forskning om hur barn exponeras för matreklam behövs för att kunna utvärdera hur man ska gå till väga för detta. För att se hur effektiva eventuella åtgärder skulle vara och även för att se i vilka andra sammanhang barn utsätts för matreklam. Man bör även undersöka hur eventuella lagändringar skulle kunna ha positiva effekter på matvanorna hos barn.