Publicerad: 2023-05-24 14:59 | Uppdaterad: 2023-05-24 14:59

Landsomfattande undersökning om anhörigas stöd till äldre

Äldre par sitter nära varandra vid bord intill fönster.
Foto: Linn Fryk

Aging Research Center vid Karolinska Institutet, lanserar i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), en landsomfattande undersökning för att få en bättre förståelse för egenskaperna hos svenska äldre omsorgsgivare.

Informell vård och omsorg har blivit en allt viktigare fråga i Sverige på grund av den växande åldrande befolkningen. Informella omsorgsgivare, som ofta är partner, familjemedlemmar, vänner eller grannar, ger ett viktigt stöd till äldre vuxna som behöver hjälp med dagliga aktiviteter, sjukvård och socialt stöd. Med detta i åtanke lanserar Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), en landsomfattande undersökning för att få en bättre förståelse för egenskaperna hos svenska äldre omsorgsgivare.

– Med tanke på att informella vårdare står för nästan två tredjedelar av den vård som ges till äldre personer som bor hemma, är det absolut nödvändigt att bevara deras välbefinnande, säger Amaia Calderón-Larrañaga, huvudforskare i studien.

– Det ger oss viktig kunskap om orsakerna till börda och tillfredsställelse hos äldre omsorgsgivare för att bättre kunna utveckla och anpassa lämpligt stöd till denna viktiga grupp av omsorgsgivare, framhåller Lennart Magnusson, Verksamhetschef för Nka.

Undersökningen kommer att genomföras av Statistiska centralbyrån (SCB) och skickas ut till 31 tusen slumpmässigt utvalda äldre vuxna i åldern 55 år och äldre över hela landet. Den täcker ett brett spektrum av ämnen som rör de äldre omsorgsgivarnas välbefinnande och omsorgsgivandets inverkan på deras dagliga liv och hälsa.

Inbjudan till undersökningen kommer att skickas ut per post under de närmaste veckorna. Forskarna uppmuntrar alla mottagare att svara och delta i denna viktiga undersökning som syftar till att förbättra livet för informella vårdgivare och de som de vårdar.

Resultaten av undersökningen kommer sedan att hjälpa forskningsteamet att utveckla effektivare stödprogram för informella vårdgivare.

Kontakt