Publicerad: 2020-04-29 17:00 | Uppdaterad: 2020-04-29 17:23

Läkemedel minskar risk för sexuella övergrepp mot barn

Photo of man holding his head in his hands.

Ett läkemedel som sänker nivåerna av manligt könshormon i kroppen minskar risken för att män med pedofili begår sexuella övergrepp. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry.

Sexuella övergrepp drabbar ungefär var tionde flicka och var tjugonde pojke. Största gruppen förövare är män med pedofili, det vill säga män som tänder sexuellt på barn. Trots polisiära, tekniska och politiska initiativ fortsätter övergreppen mot barn att öka, framför allt övergrepp via internet. Det finns därför ett stort behov av effektiva och vetenskapligt utprövade behandlingar för pedofili.

Randomiserad studie

Forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har nu utvärderat effekten av läkemedlet degarelix, som är godkänt för behandling av prostatacancer. Det stänger av produktionen av manligt könshormon, testosteron, och minskar inom loppet av några timmar testosteronnivåerna i kroppen. Läkemedlet ges i injektionsform och fylls på var tredje månad.

I studien ingick 52 män med pedofili från hela Sverige. Männen lottades till behandling med läkemedlet degarelix eller en verkningslös placebosubstans. Varken deltagarna eller forskarna visste vilka som fått läkemedlet förrän studien var över.

Behandling med degarelix ledde till att två viktiga riskfaktorer för att begå övergrepp dämpades: hög sexuell lust och sexuell attraktion till barn. Effekterna märktes redan inom två veckor.

Ett steg mot evidensbaserad behandling

Christoffer Rahm. Foto: Andreas Andersson

– Det är viktigt att kunna erbjuda en behandling med snabbt insättande effekt. Patienternas egna upplevelser av läkemedlet var överlag positiva, säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri vid Psykiatri Södra Stockholm och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som har lett arbetet med den nya studien.

Framför allt beskrev männen gynnsamma effekter på sexualiteten. Flera angav att de fick ett inre lugn, att tankarna på sex inte längre var dominerande och att de tappade sitt sexuella intresse för barn. En majoritet ville fortsätta med läkemedlet efter studiens slut.

– Den här studien är ett viktigt steg mot evidensbaserad behandling för pedofili. Vi planerar nu att genomföra en ny studie där samma preparat ska utvärderas över längre tid och jämföras med psykoterapi, säger Christoffer Rahm.

Rekrytering via nationell hjälplinje

All medverkan var frivillig och männen rekryterades via Preventell, en nationell hjälplinje vid oönskad sexualitet initierad av ANOVA, en mottagning inom andrologi, sexualmedicin och transmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset. Tanken med hjälplinjen är att erbjuda en snabb kanal in i specialiserad behandling för personer med farlig eller oönskad sexualitet och därigenom förebygga övergrepp och sexuellt våld.

Vissa av deltagarna som behandlades med degarelix fick värmevallningar och reaktioner vid injektionsstället. Det är svårt att dra några slutsatser om psykiska biverkningar eftersom många av deltagarna mådde dåligt redan innan studiens start. Se den vetenskapliga artikeln för en fullständig lista över biverkningar och effekter.

Forskningen finansierades av Svenska Läkaresällskapet, Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet, Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse, Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet (institutionen för klinisk neurovetenskap), Göteborgs Läkaresällskap, forskningsenheten vid Skaraborgs sjukhus samt Region Stockholm (ALF-medel) och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). Kunskapspartner var ECPAT Sverige.

Publikation

Open access: “Effect of Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonist on Risk of Committing Child Sexual Abuse in Men With Pedophilic Disorder: A Randomized Clinical Trial”. Valdemar Landgren, Kinda Malki, Matteo Bottai, Stefan Arver, Christoffer Rahm. JAMA Psychiatry, online 29 april 2020, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.0440.