Publicerad: 2014-01-22 20:01 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:13

Låg familjär risk för multipel skleros

Även om multipel skleros till stor del orsakas av ärftliga faktorer kan risken för drabbade patienters släktingar att själva utveckla sjukdomen vara lägre än man tidigare trott. Det visar en ny stor registerstudie, vars resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften Brain.

I den aktuella studien från Karolinska Institutet har forskarna bedömt hur stor den familjära risken för multipel skleros (MS) är genom att använda befolkningsregister och sjukvårdsregister. På detta sätt kunde forskarna basera studien på näst intill alla som diagnosticerats med sjukdomen i Sverige. Totalt hittades drygt 28 000 individer som fått diagnosen MS från år 1968 och framåt. Med hjälp av det så kallade multigenerationsregistret identifierades släktingar, både biologiska och adopterade, och forskarna beräknade hur stora riskerna var för olika grupper.

Studien är den första för multipel skleros där den familjära risken analyserats genom en jämförelse med matchade kontroller. Genom att ha med slumpvis utvalda kontrollpersoner och deras släktingar kunde forskarna nämligen även räkna ut sjukdomsrisken för släktingar till MS-patienter jämfört med risken för normalbefolkningen.

De beräknade riskerna i den aktuella studien visade sig vara lägre än de relativt höga risker som tidigare rapporterats. Risken för ett syskon till en person med multipel skleros var sju gånger högre än för befolkningen i stort och risken för ett barn till en MS-patient var fem gånger högre. Studien visade ingen ökad risk för barnbarn och syskonbarn.

– Att använda de befolkningsregister som finns i Sverige har hjälpt oss att på ett säkert sätt hitta släktingarna till MS-patienterna och deras eventuella MS-diagnos, i stället för att förlita oss på patienternas minne. Våra resultat är ett bra exempel på hur man med hjälp av svenska heltäckande register snabbt kommer till säkrare slutsatser än vad man tidigare gjort i mångåriga studier som utgick från patientgrupper på sjukhus, säger Helga Westerlind, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap och försteförfattare till artikeln.

Forskarna använde sig även av svenska tvillingregistret för att hitta tvillingar med multipel skleros och undersöka hur gener, delad livsmiljö och individuella riskfaktorer bidrar till sjukdomens uppkomst. Analysen bekräftade tidigare resultat: MS är till största delen orsakad av genetiska faktorer och därefter kommer individuella riskfaktorer. Den delade miljön tycktes inte ha någon betydelse.

Studien har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting, Bibbi och Nils Jensens stiftelse och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forskningsledare har varit professor Jan Hillert.

Publikation

Modest familial risks for multiple sclerosis: a registry-based study of the population of Sweden.
Westerlind H, Ramanujam R, Uvehag D, Kuja-Halkola R, Boman M, Bottai M, et al
Brain 2014 Mar;137(Pt 3):770-8