Publicerad: 2024-02-01 13:35 | Uppdaterad: 2024-02-01 13:41

Kurs i bedömning av spädbarnsmotorik på Karolinska

Mamma med nyfött barn
Moder med nyfött barn Foto: Getty Images

I förra veckan anordnade Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset en kurs i metoden "Prechtl General Movement Assessment (GMA)"

Prechtl General Movement Assessment rekommenderas idag enligt internationella riktlinjer som en av de viktigaste bedömningsmetoderna för att tidigt, hos spädbarn, upptäcka tecken på avvikande neurologisk och motorisk utveckling såsom vid cerebral pares. Tidig upptäckt är av yttersta vikt då det kan möjliggöra tidig intervention. Det var andra gången kursen hölls i Stockholm, denna gång med tre parallella kurser (två på grundläggande nivå och en på avancerad nivå) för över 85 deltagare av olika professioner från hela världen. Från Karolinska deltog ett flertal kollegor framför allt från neonatalverksamheten men även från andra verksamheter. 

Ansvariga för arrangemanget var Mimmi (Maria) Örtqvist och Li Villard, vid FT barn, Solna, samt KBH, KI.

Kontakt

Maria Örtqvist Anknuten till Forskning