Publicerad: 2018-04-16 13:35 | Uppdaterad: 2018-04-16 14:02

Konferens om global hälsa samlar forskare och studenter från landets lärosäten

Jordglob. Foto: iStock

Hållbar utveckling och global hälsa uppmärksammas stort vid Karolinska Institutet i veckan. Nu är det dags att gå från ord till handling, menar Tobias Alfvén, en av arrangörerna bakom The Swedish Global Health Research Conference 2018 den 18–19 april.

Vad handlar den här konferensen om?

– Bakgrunden är Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som världens länder har åtagit sig att uppnå. Det är något som uppmärksammas allt mer, men än så länge är det mer prat än verkstad. Det finns mycket forskning i Sverige som är relevant för dessa frågor inom global hälsa, men även på andra områden. Men det räcker inte med att vi arbetar på varsitt håll på landets lärosäten, utan om vi ska vi åstadkomma något som kan göra skillnad globalt så krävs det att vi tänker och arbetar tillsammans. Syftet med konferensen är att fungera som mötesplats för forskare, studenter och andra som vill hitta ett sätt att bidra.

Vad är det för typ av konferens?

– Vi vill att konferensen ska bli så givande som möjligt och tror då att det behövs något mer än bara föreläsningar, även om det också kan vara bra och inspirerande. Drygt halva konferensen ägnas därför åt workshops i mindre grupper, där alla deltagare kan få tillfälle att delta i diskussioner kring konkreta frågeställningar.

Kan du ge några exempel?

– Varje deltagare ska få fundera över hur jag skulle kunna bidra till hållbarhetsmålen med just min forskning eller mitt engagemang, men också kring utmaningar i nästa steg, som att få finansiering för sin forskning eller hantera etiska problem. Ytterligare ett pass med workshops är baserat kring olika forskningsteman som barnhälsa, osäkra aborter och antibiotikaresistens.

Hur stort är intresset för konferensen?

– Det blir mer än dubbelt så många deltagare jämfört med vad vi först räknade med, så intresset har överträffat våra förväntningar. Vi ser särskilt ett väldigt stort engagemang från studenter från hela Sverige, vilket är glädjande. Jag tror det speglar ett allmänt växande intresse för de större frågorna. Många känner att det inte räcker med den egna specialiseringen för att bidra utan söker ett bredare perspektiv, och då behöver man träffas och byta tankar och erfarenheter.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från konferensen?

– Att man känner och vet ännu tydligare hur man kan vara med och bidra till agenda 2030.

Text: Ola Danielsson