Publicerad: 2020-11-17 06:01 | Uppdaterad: 2020-11-17 09:24

Kombinationsterapi mot covid-19 gav lovade resultat i cellförsök

Illustration av coronaviruset
Illustration av coronaviruset Foto: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet har testat en kombinationsterapi mot covid-19 med lovade resultat i cellförsök. Terapin går ut på att kombinera remdesivir, ett godkänt läkemedel mot covid-19, och hrsACE2, en medicin som utvärderas i fas II-studier mot covid-19. Kombinationsterapin minskade virusmängden i cellerna och hindrade viruset från att föröka sig. Resultatet har publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine.

Remdesivir är idag det enda godkända läkemedlet mot covid-19-sjukdom. Det fungerar genom att hämma ett enzym som viruset behöver för att föröka sig, men kan i höga doser orsaka skador på lever och njurar.

Human recombinant soluable ACE2 (hrsACE2) är en genetiskt framställd variant av cellmembranproteinet angiotensin coverting enzyme 2 (ACE2), som coronaviruset använder för att ta sig in i våra celler. Tidigare cellstudier har visat att hrsACE2 lurar coronaviruset att sätta sig på enzymkopian, hrsACE2, istället för att infektera de riktiga cellerna. Därigenom minskar den totala mängden virus i cellerna.

I den här studien testade forskarna att kombinera remdesivir och hrsACE2 i cellkulturer från apor, leverceller och avancerade miniatyrvävnader av njurar, så kallade organoider som odlats från mänskliga stamceller.

Dubbel effekt

Genom att kombinera dessa två läkemedel kunde forskarna få dubbel effekt: minskad virusmängd och minskad virusspridning till närliggande celler. Därutöver kunde man uppnå denna effekt med förhållandevis låga doser av respektive läkemedel, vilket minskade deras toxicitet och gjorde dem säkrare att använda.

Porträtt av professor Ali Mirazimi. Foto: Martin Stenmark.
Professor Ali Mirazimi. Foto: Martin Stenmark.

- Genom att rikta in oss på olika steg i viruskedjan kan vi öka effekten av behandlingen och minska risken för potentiella biverkningar. Kombinationsterapi är en modell som använts framgångsrikt vid bland annat HIV-behandling. Än så länge har vi bara testat vår kombinationsterapi i cellkulturer och tillverkade vävnader men hoppas att det kan bana väg för kliniska studier, säger Ali Mirazimi, korresponderande författare och adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

HrsACE2 testas för närvarande i en dubbelblind, placebokontrollerad fas II studie på 200 personer med allvarlig covid-19-sjukdom.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, EFPIA, Canada 150 Research Chair program, the von Zastrow foundation, CIHR, the Austrian WWTF, Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, the Generalitat de Catalunya and CERCA Programme, Asociación Española contra el Cáncer och Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships.

Några av författarna har rapporterat intressekonflikter, bland annat som aktieägare och anställda hos Apeiron Biologics, som utvecklar hrsACE2 läkemedlet APN01.

Publikation

Human soluble ACE2 improves the effect of remdesivir in SARS-CoV-2 infection”, Vanessa Monteil, Matheus Dyczynski, Volker M Lauschke, Hyesoo Kwon, Gerald Wirnsberger, Sonia Youhanna, Haibo Zhang, Arthur S.Slutsky, Carmen Hurtado del Pozo, Moritz Horn, Nuria Montserrat, Josef M. Penninger, and Ali Mirazimi, EMBO Molecular Medicin, online 12 november, 2020, doi: 10.15252/emmm.202013426