Publicerad: 2024-03-21 14:16 | Uppdaterad: 2024-03-21 14:16

KI:s rektor ledamot i regeringens life science-råd

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images.

Regeringen har utsett en rådgivande grupp inom området life science. I gruppen ingår experter från akademin, industrin och hälso- och sjukvården. KI:s rektor Annika Östman Wernerson är en av ledamöterna i gruppen, vars syfte bland annat är att bidra till implementeringen av den nationella strategin för life science.

En rådgivande grupp för life science har utsetts för att bistå Regeringskansliets life science-kontor. 

Ledamöterna i expertgruppen företräder organisationer som har systemförståelse, intresse att bidra samt mandat och möjlighet att förändra förutsättningarna för svensk life science. 

KI:s rektor Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson. Foto: Liza Simonsson.

– Jag ser verkligen fram emot att bidra med KI:s kompetens och erfarenhet i den rådgivande gruppen för life science. KI var med i arbetet med strategin och färdplanerna, det blir naturligt för oss att ta arbetet vidare med en uppdatering och fortsatt implementering av den nationella strategin, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.

Fokus på rådgivning och kunskap

Gruppen har en rådgivande roll och syftet är att förmedla kunskap och ge en aktuell bild av utvecklingen inom området samt att bidra till implementering av den nationella strategin för life science.

– Sverige är framgångsrikt inom life science globalt, men vi kan stärka vår roll ytterligare. Förutsättningarna är goda, vi har en hög utbildningsnivå, stark forskning, omfattande hälsodataregister och biobanker, patienter som generellt sett är positiva till att ingå i studier och en väl fungerande samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv, säger Annika Östman Wernerson.

Jessica Martinsson, vd för branschorganisationen Sweden Bio, Gustaf Salford, vd för medicinteknikföretaget Elekta, Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, Ebba Fåhraeus, vd för life science-inkubatorn SmiLe, och Karin Forsberg Nilsson, dekan för medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, är några av de som nu kliver in som ledamöter i den nytillsatta gruppen vid Regeringskansliet.

Regeringskansliets life science-kontor är en samordningsfunktion i myndigheten som även verkar för samverkan och koordinering inom sektorn.

Förordnandet för den rådgivande life science-gruppen sträcker sig till och med den 31 augusti 2026.