Publicerad: 2024-04-08 15:40 | Uppdaterad: 2024-04-09 14:15

KI välkomnar regeringens utredning: ”Behövs snabba insatser för utländska forskare”

Maria Malmer Stenergard och Mats Persson vid en presskonferens på KI.
(Vänster) Erika Dabhilkar, enhetschef vid KI, Maria Malmer Stenergard, integrationsminister, Mats Persson, utbildningsminister, och Martin Bergö, prorektor på KI. Foto: Stefan Zimmerman.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och utbildningsminister Mats Persson besökte idag Karolinska Institutet för att presentera en kommande utredning om utländska medborgares möjligheter att arbeta och studera i Sverige. KI välkomnar utredningen, vars uppdrag ligger i linje med synpunkter som framförts tidigare, men betonar att förändringarna brådskar.

– Vi vill fortsätta att vara en mötesplats för de bästa forskarna och studenterna från hela världen. Då behövs snabba insatser för att göra det enklare för dem att komma till och vistas i Sverige, säger Martin Bergö, prorektor på KI.

Att attrahera studenter över gränserna och driva ett fungerande internationellt forskarutbyte är avgörande för världsledande universitet, och KI är inget undantag. 

Idag är en tredjedel av KI:s doktorander från andra länder. Många av universitetets ledande forskargrupper existerar tack vare att Karolinska Institutet har lyckats rekrytera och behålla meriterade toppforskare från hela världen. 

KI har, liksom andra lärosäten i Sverige, inlett ett närmare samarbete med Migrationsverket. Den utredning som nu inleds ska vara klar i december 2024.

Får inte uppehållstillstånd i tid

– Vi står till utredningens förfogande och ser mycket positivt på att dessa frågor äntligen lyfts. Handläggningstiden av uppehållstillstånd för forskare och studenter har varit orimligt lång. Situationen har blivit något bättre, men vi ser att processen behöver förenklas ytterligare, säger Martin Bergö.

KI ser fram emot enklare lösningar för att hantera pass och uppehållstillstånd från personer som befinner sig i andra länder. Idag krävs att sökanden personligen inställer sig på en svensk ambassad, en möjlighet som saknas i många länder. 

Den långa processen för att få uppehållstillstånd har gjort att det blivit vanligare att studenter tvingas tacka nej till en plats de fått och betalat kursavgift för, eftersom de inte får tillståndet i tid.

Nödvändigt att rekrytera internationellt

Det finns fler exempel på att det har blivit svårare för icke-svenska forskare att verka i Sverige. Doktorander med utländsk bakgrund har nekats fortsatt uppehålls- och arbetstillstånd efter att doktorsavhandlingen är klar, en tid i livet då många blivande forskarstjärnor är hänvisade till kortare anställningar samtidigt som de bildar familj.

Det måste vara möjligt att på svensk mark ansöka om uppehållstillstånd för forskare eller doktorandstudier för dem som tidigare haft arbetstillstånd. 

Det är också rimligt att en forskare av annan nationalitet kan ansöka om uppehållstillstånd för ett nyfött barn, utan att lämna Sverige.

– Att KI och andra svenska lärosäten kan rekrytera internationellt är nödvändigt för att Sverige ska vara ett framgångsrikt innovationsland med medicinsk forskning i framkant, säger Martin Bergö.