Publicerad: 2019-10-11 12:00 | Uppdaterad: 2019-10-23 10:25

KI-samarbeten tilldelade nästan 210 miljoner i ERC Synergy Grants

Photo of Mikael Ryden, Susanne Schlisio and Igor Adameyko.

Två forskningsprojekt vid Karolinska Institutet har tilldelats projektanslag för samverkan från European Research Council (ERC). Sammanlagt får forskarna och deras internationella samarbetspartners dela på närmare 210 miljoner kronor över en sex-årsperiod. Projekten ska öka förståelsen för hur fettcellens komponenter kan skynda på olika folksjukdomar samt bana väg för nya cancerbehandlingar.

Det här året tilldelas 37 forskningsgrupper totalt 363 miljoner euro i ERC Synergy Grants, ett relativt nytt finansieringsprogram. Dessa består av små grupper av toppforskare inom tvärvetenskapliga områden som tillsammans kommer att ta sig an några av världens mest komplexa forskningsproblem.

Som ERC uttrycker det är utmaningar som att bota cancer, ta itu med klimatförändringar och förutsäga jordbävningar helt enkelt för stora för en forskare att tackla på egen hand. Åtta projekt kommer för första gången att involvera forskare utanför Europa, inklusive i USA där en av forskarna som ska samarbeta med KI:s anställda är baserad. Slutresultatet ska enligt ERC ha potentialen att bli ett globalt riktmärke.

– Det här är väldigt prestigefyllda, högt eftertraktade bidrag – så ett stort grattis till alla sju projektledare. De två tilldelade projekten representerar verkligen den typ av forskning som ERC Synergy vill stötta: De för samman framstående forskare inom tvärvetenskapliga fält för att tillsammans tackla djärv, nyfikenhetsstyrd forskning som har potentialen att förändra forskningslandskapet. Att ha sådana projekt på KI är väldigt spännande och ligger helt i linje med visionen för Strategi 2030 om KI som ett globalt, engagerat och banbrytande universitet, säger Tamsin Lindström, EU grants specialist vid Karolinska Institutet.

De projekt vid KI som får anslag:

Stora fettceller

Projekt ’Spheres’: ”Lipiddropphypertrofi: kopplingen mellan adipcytdysfunktion och kardiometabola sjukdomar”

Forskare: Mikael Rydén vid institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet; Bruno Antonny vid CNRS i Frankrike; Dominique Langin (korresponderande projektledare) vid Université Paul Sabatier i Frankrike.

Beviljat anslag: 9,7 miljoner euro över en sex-årsperiod (cirka 106 miljoner kronor) som delas ungefär lika

Kort sammanfattning: Detta projekt kommer att dyka ner i fettcellens mekanismer för att förstå hur en av dess mest framträdande komponenter, lipiddroppen, kan påverka utvecklingen av vanliga folksjukdomar. Tidigare forskning har kopplat stora fettceller till en ökad risk för typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom. Fettcellens volym bestäms i huvudsak av storleken på lipiddroppen, en komplex organell som kan påverka fettcellens funktion på många olika sätt. Projektet kommer att inkludera experter från olika fält, inklusive kliniska forskare, cellbiologer och biofysiker.

Nya cancerbehandlingar

Projekt ’Döda eller differentiera’: ”Användning av cell-till-cellinteraktioner för att utveckla nya cancerbehandlingar: Tvinga neurallisttumörer tillbaka till utvecklingsstadiet.”

Forskare: Igor Adameyko (korresponderande projektledare) vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, och Medical University of Vienna; Susanne Schlisio vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet; Peter Kharchenko vid Harvard Medical School i USA; Olivier Delattre vid Institut Curie i Frankrike.

Beviljat anslag: 9,4 miljoner euro över en sex-årsperiod (cirka 103 miljoner kronor) som delas ungefär lika

Kort sammanfattning: Detta projekt kommer att fokusera på att ta fram nya cancerbehandlingar genom att påverka hur vi ser på själva cancerns natur. Idag går de flesta behandlingar ut på att attackera och bryta ner tumörerna, ofta med hjälp av påfrestande terapier som kan leda till oönskade biverkningar. Dessa forskare vill ändra på detta genom att studera de signaler som cancercellerna skickar mellan varandra och till andra celler. Genom att lista ut hemligheten bakom dessa meddelanden hoppas de kunna utlösa önskade förändringar och påverka själva cancerns natur. Deras tvärvetenskapliga arbete—som kombinerar onkologi med bioinformatik, utvecklingsbiologi och pediatrik—kan bana väg för nya innovativa cancerterapier.