Publicerad: 2022-10-25 13:30 | Uppdaterad: 2022-10-26 09:56

KI och Huddinge kommun tecknar samarbetsavtal med fokus hållbarhet

KI:s rektor och Huddinges kommundirektör sitter vid ett bord och skriver under ett avtal.
KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Huddinges kommundirektör Camilla Broo skriver under det nya samarbetsavtalet. Foto: Huddinge kommun

Karolinska Institutet (KI) tecknar ett avtal om samverkan med Huddinge kommun – det ska fokusera på jämlik hälsa och prevention för ett hälsosamt liv. Tisdagen den 25 oktober skrev KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Huddinges kommundirektör Camilla Broo under avtalet.

Båda parter är viktiga aktörer för att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska bli verklighet: en god och jämlik hälsa är centralt.

– Samverkan med Huddinge kommun gör att vårt arbete når ut till invånarna. KI:s forskning, utbildning och innovation kan inte bedrivas inom stängda dörrar utan i samarbete med andra aktörer i samhället. Genom detta samarbete blir KI aktivt i samhällsutvecklingen på lokal nivå för kommuninvånarnas bästa, säger Ole Petter Ottersen, rektor för KI.

Utbildning är ett annat viktigt område för samarbetet: kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildningarnas kvalitet.

– Närheten till akademierna i Flemingsberg är en fantastisk styrka för Huddinge kommun som ger oss unika möjligheter till nära samverkan med både universitet, högskolor och den växande Life science-sektorn. Syftet är att bidra till att säkra kommunens kompetensförsörjning och kompetensutveckling för framtiden och jag är oerhört glad att vi nu har ett avtal på plats med KI, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge kommun.

Maria Eriksdotter och Annika Bergquist står utomhus på Campus Flemingsberg.
Maria Eriksdotter, dekan vid KI Syd. Foto: Linnea Bengtsson

Efterfrågan på kompetens inom exempelvis äldreomsorgen är stor, och det finns ett starkt gemensamt intresse hos båda parter att utveckla möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning.

– Jag är mycket glad och stolt över detta övergripande avtal med Huddinge kommun och ser många möjligheter till samarbete inom både forskning och utbildning i denna del av Stockholms län, säger Maria Eriksdotter, dekan för Campus Syd.