Publicerad: 2023-12-14 16:48 | Uppdaterad: 2023-12-14 17:09

KI-forskare tilldelas över 35 miljoner av Barncancerfonden

Genrebild barn
Foto: Depositphotos.

Barncancerfondens tilldelning speglar de behov som finns inom bland annat ny teknik och nya precisionsläkemedel. Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 35 400 000 kronor till forskare vid Karolinska Institutet.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt.

Stort behov av nya läkemedel

De forskningsprojekt som beviljas medel speglar de behov som finns menar Britt-Marie Frost, Barncancerfondens forskningschef.

Foto av Britt-Marie Frost vid Barncancerfonden.
Britt-Marie Frost. Foto: Magnus Glans.

– Det handlar mycket om att genom ny teknik och tillgång till mer genetisk information kunna minska både över- och underbehandling men också hitta nya läkemedel som immunterapier och precisionsläkemedel som vi sedan kan kombinera på olika sätt för bättre effekt. Behovet av att få fram nya läkemedel och mer individanpassade behandlingar är stort. Vi måste få in fler av de nya typer av läkemedel som nu utvecklas för test och godkännande för barn, säger hon.

De projekt vid Karolinska Institutet som erhöll störst anslag är:

Rikard Wicksell. Photo Martin Stenmark.
Rikard Wicksell. Foto: Martin Stenmark.

Rikard Wicksell vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas 3 900 000 kronor under tre år för projektet ”DAHLIA-ung: en behovsanpassad digital behandling för unga med långvarig smärta efter cancersjukdom”. 

Caroline Palm Apergi.
Caroline Palm Apergi. Foto: Privat.

Caroline Palm Apergi vid institutionen för laboratoriemedicin, tilldelas 3 000 000 kronor under 3 år för projektet ”Utveckling av RNAi prodroger för precisionsmedicin mot barnleukemi”. 

Nikolas Herold. Foto: Pressbild.

Nikolas Herold vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas 3 000 000 kronor under 3 år för projektet ”Bekämpa cytostatikaresistens och utveckla nya kombinationsbehandlingar för barncancer”. 

Malin Wickström Näsman.
Malin Wickström Näsman. Foto: Privat.

Malin Wickström Näsman vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas 3 000 000 kr under 3 år för projektet ”Nya angreppssätt för differentieringterapi i neuroblastom”. 

Hong Qian.
Hong Qian. Foto: N/A.

Hong Qian vid institutionen för medicin, Huddinge, tilldelas 
3 000 000 kr under 3 år för projektet ”Dolda leukemiceller i huden, en orsak till behandlingssvikt och återfall vid AML?”.