Publicerad: 2022-01-14 16:15 | Uppdaterad: 2022-01-17 08:34

KI-forskare studerade baricitinib som möjlig covid-behandling – får nu grönt ljus av WHO

Farmaceuter står vid en hylla med läkemedel
KI-forskare studerade baricitinib som möjlig covid-behandling. Foto: Getty Images

WHO:s experter rekommenderar nu behandling med läkemedlet baricitinib mot svår covid-19. Forskare vid Karolinska Institutet var med i den tidiga analysen av läkemedlets effektivitet mot covid-19. ”Jag hade själv haft nytta av det när jag drabbades av covid-19”, säger adjungerad professor Ali Mirazimi.

Vad innebär det att Världshälsoorganisationen har godkänt baricitinib?

– Läkemedlet godkändes av den amerikanske läkemedelsmyndigheten FDA under 2021 men är ännu inte godkänt av EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Jag tror att WHO:s rekommendation innebär en positiv signal inför godkännande även i Europa inom kort. När det gäller resten av världen, där det inte finns lika starka läkemedelsregleringsmyndigheter, tror jag att WHO:s rekommendation kan få stor betydelse, säger Volker Lauschke, senior forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, och biträdande direktör vid Bosch-institutet för klinisk farmakologi i Stuttgart, Tyskland.  

Hur kan läkemedlet hjälpa patienter?

Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Bildmakarna

– Substansen kan ges i ett senare skede av sjukdomen till personer som är medelsvårt eller svårt sjuka. Då används även kortison med det kan inte ges förrän man är säker på att allt virus är borta, annars riskerar personen att bli mycket sämre i stället. Så det är ett bra komplement och innebär att fler liv kommer att kunna räddas. Det är ingen mirakelmedicin, men den minskar dödligheten med upp till 70 procent och minskar även antalet dagar på sjukhus, säger adjungerad professor Ali Mirazimi vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Vilken roll har KI haft i processen?

– Vi studerade baricitinib tidigt under pandemin genom att kombinera tredimensionella miniorgan av mänskliga lever- och lungceller, RNA-sekvensering och högupplöst mikroskopi och såg att läkemedlet både motverkar inflammation och blockerar virusets möjlighet att ta sig in i celler. Resultaten gav stöd för fortsatt utveckling av läkemedlet som sedan gjorts av läkemedelsföretaget, säger Volker Lauschke.

Läkemedlet används sedan tidigare mot ledgångsreumatism och fångades upp med hjälp av artificiell intelligens i en studie av er i samarbete med forskare vid Benevolent AI och Imperial College, London som en möjlig kandidat mot covid-19.

Hur ofta används AI för att hitta nya läkemedel?

– Det är relativt nytt tillvägagångssätt men kommer att komma mycket mer framöver. Covid-19 är en bra modellsjukdom eftersom den drabbat många vilket ger en stor mängd patientdata att analysera så att man kan dra säkrare slutsatser, säger Ali Mirazimi.  

Processen att hitta nya läkemedel kan ta mycket lång tid men detta har gått relativt snabbt?

Volker Lauschke, senior forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Foto: Jannis Politidis

– Patienter som drabbas av covid-19 tycker nog att detta kommer sent men i själva verket är det snabbt ur ett läkemedelsutvecklingsperspektiv. Det är ju viktigt att gå igenom alla steg i utvecklingen så att man vet att det är säkert och har effekt. Men under covid-19 har allting gått snabbare eftersom det är viktigt – prioriteringar och samarbeten har gjort det möjligt. Jag hoppas att det här fungerar som en katalysator – att man nu förstår att exempelvis den tredimensionella modell vi använt för att studera detta läkemedel även fungerar för att hitta läkemedel mot andra sjukdomar så att även dessa kan gå snabbare, säger Volker Lauschke.

Hur vet man att läkemedlet är säkert när det gått snabbt att få godkänt?

– Just i detta fall är det ju ett läkemedel som redan använts mot en annan sjukdom, ledgångsreumatism, så det finns gott om säkerhetsdata, även för kronisk långvarig användning, säger Volker Lauschke.

Ali Mirazimi, du blev själv inlagd på sjukhus i flera dagar på grund av svår covid 2020. Hade du haft nytta av baricitinib?

– Jag tror det hade passat mitt tillstånd då och troligen hade jag blivit frisk snabbare om jag fått det. Det är roligt att läkemedlet kommer ut till fler patienter och att vi var med i processen, säger Ali Mirazimi.

Fotnot: Läkemedlet baricitinib är vid denna artikels publicering ännu ej godkänt för användning i Sverige.