Publicerad: 2020-06-10 14:34 | Uppdaterad: 2020-08-20 17:10

Läkemedlet baricitinib lovande mot covid-19, enligt studie

Foto på corona virus
Foto: Pixabay

Läkemedlet baricitinib, som idag används mot ledgångsreumatism, kan eventuellt användas för att behandla patienter med covid-19, enligt en studie av ett internationellt forskarlag som inkluderar forskare vid Karolinska Institutet. Fynden, som publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine, är ett exempel på hur AI-algoritmer kan hjälpa till att identifiera befintliga läkemedel som potentiellt kan ha effekt mot nya sjukdomar.

Baricitinib är ett läkemedel för vuxna som tas en gång dagligen för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. Läkemedlet hämmar enzymet janus kinase, som agerar som en ”på” och ”av” knapp i många cellfunktioner. Det fungerar genom att störa de inflammatoriska processerna i immunsystemet och har setts som en potentiell behandlingskandidat mot covid-19.

I den här studien använde forskarna AI-algoritmer för att identifiera befintliga läkemedel kapabla att blockera både inflammation och infektion. Baricitinib identifierades som en särskilt lovande kandidat mot covid-19, delvis på grund av dess tidigare konstaterade förmåga att hämma både cytokinaktivitet och viral spridning.

Labbtester och klinisk pilotstudie

I testtuber och 3D-miniatyrer av mänsklig levervävnad kunde forskarna visa att läkemedlet hämmade signalering av cytokinproteiner, som är en del av immunsystemet känt för att överaktiveras och driva på inflammation i svåra fall av covid-19-infektion. Det bidrog också till en minskning av den virala mängden av SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19-sjukdom, samt mängden av signalmolekylen interleukin-6 (IL-6), en markör för dödlighet till följd av akuta andningsbesvär kopplat till covid-19.

Utöver labbtesten genomförde forskarna i Milan, Italien, en mindre pilotstudie på tre män och en kvinna med bilateral covid-19 lunginflammation. Efter 10–12 dagars behandling med baricitinib förbättrades tillståendet för alla fyra patienterna i form av minskad hosta och feber, lägre virusmängd och lägre IL-6 plasmanivåer.  

Ali Mirazimi Foto: Bildmakarna

Den kliniska studien leddes av forskare vid Imperial College London, Storbritannien, ASST Fatebenefratelli Sacco, Italien, och Eli Lilly and Company, USA. De toxikologiska och funktionella testerna på 3D-vävnadsmodeller genomfördes vid Karolinska Institutet och SciLifeLab.

Kan minska inflammation och virusmängd

- Sammantaget tyder dessa data på att baricitinib kan minska inflammation och virusmängd vid covid-19-infektion, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, som ansvarade för de funktionella studierna med virus.

Nu genomförs ytterligare prövningar av baricitinib i 85 covid-19-patienter inlagda på tre sjukhus i centrala och norra Italien, med initialt lovande resultat, enligt forskarna.

Volker Lauschke Foto: Jannis Politidis

”Vi integrerar och analyserar dessa data och bistår med funktionella och mekanistiska uppföljningsstudier för att granska hur baricitinib verkar,” säger Volker Lauschke, forskarassistent vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, som ledde den funktionella testningen av baricitinib.

Studien har finansierats av Eli Lilly and Company och Sacco Baricitinib Study Group. Flera av studieförfattarna har rapporterat potentiella intressekonflikter, inklusive anställningar och aktieägarandelar i Eli Lilly and Company, som äger varumärket för baricitinibläkemedlet Olumiant. Se artikeln för en fullständig lista av åtaganden.

Publikation

Mechanism of Baricitinib Supports Artificial Intelligence-Predicted Testing in COVID-19 Patients,” Justin Stebbing, Venkatesh Krishnan, Stephanie de Bono, Silvia Ottaviani, Giacomo Casalini, Peter J Richardson, Vanessa Monteil, Volker M Lauschke, Ali Mirazimi, Sonia Youhanna, Yee-Joo Tan, Fausto Baldanti, Antonella Sarasini, Jorge A Ross Terres, Brian J Nickoloff, Richard E Higgs, Guilherme Rocha, Nicole L Byers, Douglas E Schlichting, Ajay Nirula, Anabela Cardoso, Mario Corbellino, Sacco Baricitinib Study Group, EMBO Molecular Medicine, online 30 maj, 2020, doi: 10.15252/emmm.202012697