Publicerad: 2021-09-20 12:56 | Uppdaterad: 2021-09-20 12:59

KI-doktoranden och sjuksköterskan Martina Gustavsson hjälper drabbade i Haiti

En man sitter bredvid hans tält i ett läger för internflyktingar i Port-au-Prince, Haiti.
En man sitter bredvid hans tält i ett läger för internflyktingar i Port-au-Prince, Haiti. Foto: Ricardo Arduengo/Reuters/TT.

Fattigdom och våldsamheter pågick redan innan en jordbävning drabbade Haiti i mitten av augusti. Tusentals människor lever i dag i informella internflyktingläger i huvudstaden Port-au-Prince. Dit åkte KI-doktoranden och sjuksköterskan Martina Gustavsson för att arbeta med Läkare Utan Gränsers akutteam.

– Jag vill vara där det finns mest behov, säger Martina Gustavsson vid institutionen för global folkhälsa och Kunskapscentrum för global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, där hon som doktorand forskar om moralisk stress i katastrofer.

Den 25 augusti anlände hon till Haiti. Ett par dagar tidigare hade Läkare Utan Gränser frågat om hon kunde arbeta i ett av två akutprojekt. Det ena syftade till att hjälpa jordbävningsdrabbade i sydvästra Haiti, det andra hjälper människor som har flytt sina hem på grund av det ökade våldet i huvudstaden Port-au-Prince.

Martina Gustavsson hamnade i Port-au-Prince där hon nu ansvarar för Läkare Utan Gränsers mobila sjukvårdskliniker för internflyktingar. Det finns totalt åtta läger i staden och Läkare Utan Gränser är på plats vid tre.

Stad präglad av våld

Staden präglas av det våld som har ökat efter mordet på Haitis president Jovenel Moïse i juli i år. Hundratals familjer har flytt sina hem på grund av sammandrabbningar mellan våldsamma beväpnade grupper och statliga myndigheter under anti-gänginsatser. Läkare Utan Gränser arbetar nu parallellt med detta projekt samt med att hjälpa jordbävningsdrabbade i landets södra delar

Martina Gustavsson, forskningshandläggare vid institutionen för global folkhälsa
Martina Gustavsson, privat foto.

– Befolkningen är i en väldigt utsatt situation och behöver all hjälp de kan få, säger Martina Gustavsson.

Detta är hennes femte uppdrag med Läkare Utan Gränser. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska i Kongo-Kinshasa under ebola-epidemin och i Etiopien med att stötta personalen i covid-19-vården. Till skillnad från de tidigare erfarenheterna, som var inriktade på specifika sjukvårdsuppdrag, är situationen i Haiti mer komplex.

– Internflyktingarna här har ingenting. De har förlorat sina hem. De har ingen eller väldigt lite tillgång till mat, rent vatten och sanitära anläggningar. En del barn visar tecken på undernäring. Många har funktionshinder sedan förra jordbävningen 2010 och har haft svårt att få jobb. Fattigdomen är utbredd och infrastrukturen fungerar dåligt, vilket leder till svårigheter i att transportera material och mediciner på grund av förstörda vägar och brist på säkerhet, berättar Martina Gustavsson.

I varje internflyktingläger bor mellan 1 500 och 2 000 personer. Lägren påminner om enkla härbärgen och utgörs ofta av gamla skollokaler eller sportarenor.

Mobila sjukvårdskliniker

På de mobila sjukvårdsklinikerna som drivs av Läkare Utan Gränser arbetar två läkare och tre sjuksköterskor med att tillgodose basala vårdbehov. Det kan handla om att lägga om sår eller behandla tillstånd som skabb, övre luftvägsinfektioner eller diarréer orsakade av brist på rent vatten och dålig sanitet.

Martina Gustavssons ansvar är att hantera verksamheten på de mobila klinikerna, inklusive personalfrågor samt att säkra tillgången till material och mediciner som antibiotika och smärtstillande.

– Jag försöker att fokusera på det lilla jag kan göra. Det är så mycket som behövs. Det känns så orättvist att dessa människor har så lite medan andra har så mycket. Samtidigt känns det bra att vara här och på bästa sätt försöka stötta mina kollegor i Haiti i deras arbete för sin befolkning, säger Martina Gustavsson.

I slutet av september åker hon tillbaka till Sverige och någon annan måste ta över hennes arbete.

– Arbetet här ger en verklighetsanpassning till min forskning om moralisk stress hos insatspersonal. Jag har själv här konfronterats med moralisk stress; hur jag ska använda de begränsade resurserna och tiden på ett så optimalt sätt som möjligt. Det ger viktiga perspektiv att ta med hem till mitt arbete på KI, avslutar Martina Gustavsson.

Arbeta med Läkare Utan Gränser

Är du också intresserad av att arbeta med Läkare Utan Gränser? Kunskapscentrum för katastrofmedicin och Läkare Utan Gränser arrangerar tillsammans kursen ”Hälsoinsatser vid katastrofer” för läkare och sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta med organisationen.