Publicerad: 2014-11-10 17:05 | Uppdaterad: 2014-11-11 09:23

Kartläggning av diarrébakteriers spridning viktigt steg mot nytt vaccin

Varje år dör hundratusentals människor av diarrésjukdom som orsakats av ETEC-bakterier. I en studie som publiceras i Nature Genetics har ett internationellt forskarlag, där Karolinska Institutet ingått, kartlagt hur ETEC-bakteriens stammar sprids över världen. Studien ger viktig kunskap om hur sjukdomsframkallande bakterier uppstår, vilket på sikt har betydelse för det svenska diarrévaccin som är under utveckling.

Så kallade enterotoxin-bildande Escherichia coli-bakterier, förkortat som ETEC, orsakar varje år omkring 400 miljoner diarréfall och 400 000 dödsfall i världens låg- och medelinkomstländer. Framförallt drabbas barn under fem år. ETEC-bakterier är också orsaken till att nästan varannan resenär som reser i dessa områden drabbas av diarré.

Ett internationellt forskarlag har nu under ledning från Sahlgrenska Akademin i Göteborg gjort ett viktigt genombrott när det gäller ETEC. I den nu publicerade studien i Nature Genetics visar de med hjälp av omfattande DNA-analyser hur ETEC-bakteriens genetiska sammansättning ser ut – en analys som också gör det möjligt att kartlägga hur bakterien sprider sig.

Världens största samling

Vid Göteborgs universitet finns dag världens största samling av ETEC-bakteriestammar, med över 3500 stammar från hela världen. I den aktuella studien har forskarna fokuserat på totalt 362 stammar som isolerats hos barn, vuxna och resenärer som de senaste 30 åren drabbats av diarré i Afrika, Asien, Latin- och Sydamerika. Forskarna kan också visa att några av de identifierade ETEC-grupperna uppkommit så tidigt som för 174 år sedan. Förhoppningen är den nya kunskapen ska kunna bidra till att minska förekomsten av diarrésjukdomar globalt.

Från Karolinska Institutet har docent Åsa Sjöling vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi deltagit i arbetet. Utöver de svenska forskarna består teamet bakom studien av forskare från Wellcome Trust Sanger Institute i Storbritannien och universitet i Japan, Tyskland och USA. Forskningen har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk forskning, ERC samt Wellcome Trust.

Publikation

Identification of enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) clades with long-term global distribution
Astrid von Mentzer, Thomas R Connor, Lothar H Wieler, Torsten Semmler, Atsushi Iguchi, Nicholas R Thomson, David A Rasko, Enrique Joffre, Jukka Corander, Derek Pickard, Gudrun Wiklund, Ann-Mari Svennerholm, Åsa Sjöling & Gordon Dougan
Nature Genetics online 10th November 2014, doi:10.1038/ng.3145