Publicerad: 2022-08-29 09:08 | Uppdaterad: 2022-08-29 09:49

Karolinska Institutet tilldelas ansvar för fortsatt nationell satsning på precisionsmedicin och diagnostik

Karolinska Institutet (KI) har nyligen tilldelats värdskap för den nationella noden för datadriven life science inom precisionsmedicin och diagnostik. Syftet är att utveckla och tillhandahålla stöd och optimala förhållanden som driver denna forskning framåt – regionalt, nationellt och internationellt.

Utomhusporträtt på Anna Martling i en lummig park.
Anna Martling. Foto: Cecilia Odlind

2020 lanserades SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven life science (DDLS) – ett initiativ med målsättningen att Sverige ska vara bland de världsledande nationerna inom datadriven Life Science. Satsningen sträcker sig över 12 år med fokus på fyra strategiska forskningsområden:

  • cell- och molekylärbiologi
  • evolution och biologisk mångfald
  • precisionsmedicin och diagnostik
  • infektionsepidemiologi och biologi.

Rekryteringen av forskare inom dessa områden har hittills varit i fokus. Nu stärks satsningen ytterligare genom skapandet av fyra nationella ”Data Science Nodes” (DSN) som ska erbjuda stödstrukturer till dessa forskningsområden, där Karolinska Institutet får ansvar för noden för precisionsmedicin och diagnostik.
 

- För att forskare ska kunna verka effektivt och fullt ut behövs både mjuka och hårda infrastrukturer. Karolinska Institutet har tillsammans med Region Stockholm redan gjort en kraftfull satsning inom precisionsmedicin och diagnostik under de senaste åren. Vi på KI är stolta över att nu ha fått förtroendet att bygga upp denna nod för stödstrukturer, säger Anna Martling, dekan för Campus Nord vid Karolinska Institutet.

Bygga nätverk och samarbeten

I uppdraget ingår att samordna med andra datarelaterade aktiviteter över hela landet, ta fram nya stödfunktioner men också koppla an till redan befintliga strukturer inom forskningsområdet precisionsmedicin och diagnostik.

- Vi behöver kartlägga vad som finns nu och vidareutveckla och bygga nya nätverk för att hitta synergier. Det kommer också vara viktigt med samarbeten med regionerna för att koppla ihop hälsodata och forskning, så att det kommer framtida patienter till gagn, fortsätter Anna Martling.

Några exempel på funktioner som ska utvecklas berör säkra forskningsmiljöer, datahantering, datalagring, etik och juridik, AI och datainlärning.

En del av internationell utveckling

Inom ramen för uppdraget rekryterar KI nu spjutspetskompetens för att driva denna utveckling framåt. Bland annat behövs kompetens inom hälsoinformatik, databashantering, bioinformatik, datadriven analys, datasäkerhet och IT-arkitektur.

- Genom vårt ansvar för noden ska vi stärka forskningen, inte bara inom precisionsmedicin och diagnostik i Sverige, utan även inom datadriven Life Science generellt. Det är en oerhört viktig satsning för Sverige att vara med och leda denna utveckling, avslutar Anna Martling.