Publicerad: 2022-09-27 11:22 | Uppdaterad: 2022-10-17 17:15

Jenny Vinglid: ”Personer med obesitas nekas vård”

Jenny Vingild
Jenny Vingild, generalsekreterare för Riksförbundet HOBS. Foto: Erika Weiland

Jenny Vinglid har varit generalsekreterare för Riksförbundet HOBS, Hälsa oberoende av storlek, sedan 2013. Enligt henne är diskrimineringen av personer med obesitas, även kallat fetma, utbredd inom vården.

Berättat för Annika Lund, tidningen Medicinsk Vetenskap nr 3 2022  | Tema: Jämlik hälsa

”När det gäller barn är vården alldeles otillräcklig. Vissa regioner har för få eller inget obesitasteam för barn. Det händer att barn som vill ha behandling för obesitas nekas vård eftersom den inte finns. Det är helt oacceptabelt. Det kan inte förstås på annat sätt än att beslutsfattare som fördelar resurser i vården saknar grundläggande kunskaper. Vi träffar både politiker och vårdpersonal som inte vet att obesitas är en komplex och kronisk sjukdom.  

När det gäller vuxna har Socialstyrelsen slagit fast att det skulle behöva göras cirka 33 600 obesitasoperationer under de kommande fem åren i Sverige. I verkligheten görs ungefär 5  000 sådana operationer per år, enligt siffror från 2019, men därefter har siffrorna sjunkit på grund av pandemin. Under 2021 bekostade var tredje person ingreppet själv.  

Det här är några siffror som visar hur personer med obesitas inte får vård för sin sjukdom med samma självklarhet som andra patienter.  

Vi har nyligen intervjuat drygt 500 av våra medlemmar om bemötande inom vården. En kvinna berättade att när hon var hos gynekologen för att lämna cellprov pratade gynekologen så mycket och så nedsättande om hennes vikt att hon inte vågade gå tillbaka – trots att cellprovet visade allvarliga cellförändringar.  

Sådana här negativa upplevelser av vården är vanliga hos våra medlemmar. Därför har vi sedan många år en stödfunktion, där vi stöttar personer att våga söka vård och erbjuder oss att följa med.”

Om Jenny Vinglid 

Ålder: 43 år.  

Gör: Är generalsekreterare för Riks­förbundet HOBS, Hälsa oberoende av storlek. 

Fler artiklar om det här ämnet