Publicerad: 2018-01-18 13:49 | Uppdaterad: 2018-01-19 09:11

Islands president besökte Karolinska Institutet

Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson och hans fru Eliza Reid besökte Karolinska Institutet den 18 januari tillsammans med det svenska kungaparet. KI och Island har ett mångårigt samarbete inom både forskning och studentutbyten.

Besöket på Karolinska Institutet, KI, gjordes i samband med ett officiellt tredagarsbesök i Sverige och förutom presidenten och kungaparet deltog även Karin Röding, statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning och tidigare universitetsdirektör på KI.

Under ett seminarium i Nobel Forum inledde KI:s rektor Ole Petter Ottersen med att presentera KI och lärosätets samverkan med Island. Drygt två procent av KI:s publikationer kommer från samarbeten med forskare vid isländska institutioner. Antalet är högt med tanke på Islands befolkningsstorlek. KI har också avtal om studentutbyte med University of Iceland.

Efter ett anförande om Nobel av professor Anna Wedell, ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, följde presentationer av forskningssamarbeten.

Bland andra berättade Unnur Valdimarsdottir, gästprofessor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, om sitt forskningsprogram "StressGene" som handlar om att förstå vilken roll genetiska faktorer spelar för risken för svår sjukdom och död efter att en människa gått igenom psykisk stress och svåra livshändelser.

Inga Dóra Sigfúsdóttir, gästprofessor vid institutionen för folkhälsovetenskap, presenterade sin forskning kring risk- och skyddsfaktorer för hälsan hos ungdomar och berättade även om Islands framgångsrika arbete för att minska rökning, alkohol- och droganvändning bland ungdomar.

Många isländska läkare doktorerar vid KI när de specialiserar sig vid Karolinska Universitetssjukhuset. Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset har KI-forskare även ett tätt samarbete inom kardiologi både vad gäller forskning, utbildning och klinisk vård med Landspítali, Islands nationella universitetssjukhus, berättade Frieder Braunschweig, adjungerad professor i kardiologi vid institutionen för medicin Solna.

Text: Helena Mayer