Publicerad: 2022-12-27 09:03 | Uppdaterad: 2023-01-10 10:00

Invigning av Centrumet för nutrition

föreläsningssal med personer som sitter och tittar på skärmen.
Invigning av Centrumet för Nutrition, 16 december, 2022. Foto: Sara Bruce

Den 16 december 2022 invigde KI:s rektor Centrumet för nutrition vid Karolinska Institutet. Mer än 150 personer deltog i evenemanget där representanter från finansiärerna närvarade; Cancerfonden, Hjärtlungfonden och Formas.

Centrumet för nutrition är ett nyetablerat forskningscentrum vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), vid Karolinska Institutet. Här forskar man om hur kostsammansättning, kostregimer och näringstillskott kan användas för att förbättra människors hälsa och livslängd.

Den 16 december, 2022, förklarade KI:s rektor Ole Petter Ottersen, centrumet officiellt öppnat. Därefter följde en introduktion till centrumet av professor Marie Löf (koordinator), Dr. Christian Riedel (co-koordinator) och forskarassistent Federico Pietrocola.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden, Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärtlungfonden och Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas höll inledningstalen, med fokus på vikten av kost och fysisk aktivitet i relation till hälsa och ett hållbart levnadssätt.

Vy över öppen yta inomhus, människor som minglar.
Invigning av Centrumet för nutrition, Neo, Flemingsberg. Foto: Sara Bruce

Omkring 150-200 personer deltog i invigningen, med en blandning av studenter, forskare och andra aktörer inom området. Eftermiddagen var fylld av ett intressant vetenskapligt program med sessioner kring molekylär nutrition, förebyggande kost, samt hållbar kost och ätande, som är de tre huvudsakliga forskningsspåren för centrumet. Alla sessioner började med en huvudtalare följt av två kortare presentationer.