Publicerad: 2024-04-26 10:06 | Uppdaterad: 2024-04-26 16:52

FyFas 75-årsfirande: en dag av inspiration och gemenskap

Publik från FyFas 75års firande
Publik vid firandet av FyFas 75-årsdag. Foto: Antonia Knipper

Cirka 200 personer från när och fjärran samlades för att fira FyFa 75 år tisdagen den 23 april. Dagen präglades av samvaro, strategiska och visionära samtal, god mat och en positiv syn på framtiden.

Sophie Erhardt och Gunnar Schulte
Sophie Erhardt och Gunnar Schulte. Foto: Ernst Brodin

– Idag firar vi vår gemensamma resa, sa Sophie Erhardt, prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi, i sitt inledningstal på konferensanläggningen Skogshem & Wijk på Lidingö.  

– Genom samarbete och innovation belyser FyFas firande vår gemensamma resa mot en lysande framtid. Det påminner oss om att vi tillsammans kan tänja på gränserna och göra ett betydande avtryck inom fysiologi och farmakologi och verkligen göra skillnad för människors hälsa, sa Sophie Erhardt under en paus i programmet.  

FyFas ledningsgrupp i heta stolen 
Den första sessionen fortsatte med FyFa-ledningen i ”heta stolen” där de svarade på frågor från publiken och från moderatorn Carl Johan Sundberg om olika FyFa-relaterade ämnen. Utmaningarna att rekrytera och behålla talanger uppmärksammades bland annat, men där ser FyFa också stora möjligheter för tillväxt och innovation. Institutionen ser också möjligheter att hålla sig relevant och att främja samarbete genom att förbättra den interna kommunikationen framöver. 

Under den första delen av dagen hölls också fyra inspirerande föredrag om FyFas historia av Olof Ljungström, Ernst Brodin, Bo Rydqvist och Sten Lindahl, alla modererade av Daniel Andersson. 

Het och cool forskning vid FyFa 
Festprogrammet fortsatte med en trevlig lunch följd av fyra exempel på framstående FyFa-forskning presenterade av Hugo Zeberg, Eddie Weitzberg, Barbara Canlon och Cristiana Cruceanu, under moderering av Jon Lundberg och Hugo Zeberg. Presentationerna belyste FyFas innovativa anda och den betydelsefulla forskning som bedrivs, såväl på senare tid som lite längre tillbaka i tiden.  

Kristina Ösund, Anna Krook, Kent Jardemark, Johanna Lanner
Kristina Ösund, Anna Krook, Kent Jardemark och Johanna Lanner från FyFas ledningsgrupp. Foto: Ernst Brodin

Fysisk aktivitet och Dragons’ Den  
Efter en paus med utomhusgympa ledd av Jessica Norrbom och kaffe i solen, kulminerade dagsprogrammet i en Dragons' Den med fyra framstående drakar – Jan M Lundberg, Anders Ekblom, Emelie Antoni och Johan Raud. Drakarna lyssnade på fem pitchar från avdelningen och bedömde vem som skulle vinna ett fint pris för bästa innovationsidé. Det vinnande bidraget, som presenterades under middagen, var ”MuscleRevive: restoring muscle force” av Johanna Lanner och Maarten Steinz. Dragons' Den-sessionen leddes av Patrik Blomquist och Andreas Lundquist från KI Innovations.  

Jazz, postrar och middag 
Noterbart under dagen var alla engagerade samtal som ägde rum, inte minst under postervisningen efter Dragon's Den. Postervisningen förgylldes av ett härligt band, bestående av medlemmar från FyFa, som spelade jazz och soul. Dagens sista programpunkt var en utsökt middag där även vinnaren av cover art-tävlingen för bästa omslag till decembernumret 2024 av Pharmacological Reviews, Magdalena Scharf, avslöjades. 

Jon Lundberg
Jon Lundberg, professor och vice prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi. Foto: Stefan Zimmerman

Två röster från dagen:  

Jon Lundberg, vice prefekt på FyFa, vilken var din roll i firandet? 

– Jag ingick i den kommitté som planerade evenemanget och jag var särskilt engagerad i forskningssessionen ”Hot and cool research” samt i Dragons' Den-delen. Jag deltog också som medlem i FyFas ledningsgrupp i sessionen ”Ledningsgruppen i heta stolen”. Slutligen spelade jag och mitt band lite livemusik under postersessionen på eftermiddagen. 

Vad tycker du om dagen?  

– Som deltagare i FyFas firande och som medlem i FyFas ledningsgrupp var dagen en meningsfull och inspirerande upplevelse. Dagen var fylld av tankeväckande diskussioner, intressanta presentationer och personliga insikter som lyfte fram vår institutions styrkor och prestationer. Sammantaget var det en positiv och inspirerande dag, och jag blev särskilt fascinerad av den innovativa kraft som framkom under en särskild session på eftermiddagen. Allt detta fick mig att känna mig stolt över att vara en del av FyFa-gemenskapen och optimistisk inför vår framtid. 

Antonia Knipper
Antonia Knipper student på masterprogrammet Translational Physiology and Pharmacology. Foto: Antonia Knipper

Antonia Knipper, mastersstudent, vilken var din roll i firandet? 

- Jag har hjälpt till som volontär i planeringen av evenemanget och jag har bland annat tagit bilder av deltagarna under dagen. 

Vad tycker du om dagen?  

- Jag gillar det verkligen! Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig eftersom det här är mitt första evenemang av det här slaget på universitetet, men alla är väldigt öppna och vänliga. Det enda jag tänkte mig och hoppas på förhand var att träffa nya människor och knyta nya kontakter, och det har verkligen uppfyllts. Det här är en perfekt blandning av att göra något roligt tillsammans - gamla och nya på institutionen -, mingla och ta del av intressanta presentationer.