Publicerad: 2020-06-01 15:08 | Uppdaterad: 2020-06-01 15:17

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och risk för tunntarmscancer – svensk-dansk kohortstudie

I en dansk-svensk populationsbaserad kohortstudie av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) mellan åren 1969-2017 och deras matchade kontroller från, fann Ola Olén, Jonas F Ludvigsson och kollegor att IBD-patienter hade en ökad risk för tunntarmscancer.

Riskökningarna var särskilt höga för patienter med Crohn's sjukdom (en undergrupp av IBD) och för adenocarcinom (en typ av tunntarmscancer), men de absoluta riskökningarna var låga, och motsvarade ett extra fall av tunntarmscancer under 10 års uppföljning per 385 patienter med Crohn's sjukdom eller per 500 patienter med ulcerös kolit. Studien publicerades nyligen i Gut.

Tidigare studier som rört inflammatorisk tarmsjukdom och tunntarmscancer har varit små och visat på mycket olika cancerrisker. Ett par studier har redovisat riskökningar på mellan 30 och 70 gånger, men med stor risk för bias.

-Våra resultat bekräftar att tidigare studier överskattat risken för tunntarmscancer vid IBD, säger huvudförfattare, Dr. Ola Olén, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet.

Eftersom tidigare studier ofta visat på höga risker för tunntarmscancer just i anslutning till IBD-diagnos var dateringen av IBD viktig. Genom att länka data från patientregistret med biopsidata från den så kallade ESPRESSO-studien (Epidemiology Strengthened by histoPathology Reports in Sweden), lyckades forskarna bättre definiera diagnosdatum för IBD. Att forskarna i den dansk-svenska studien bättre kunna fastslå när IBD debuterat har sannolikt påverkat resultaten. Samarbetet med danska forskare gav också tillgång till ett större antal patienter med IBD, vilket ökade studiens statistiska styrka, och gjorde det möjligt att beräkna mer precisa riskestimat, men också att studera undergrupper av tunntarmscancer.

-Studien ger mycket ny kunskap. Bland annat visar vi att riskfaktorer man tidigare kopplat till risk för tjocktarmscancer vid IBD, även verkar öka risken för tunntarmscancer, säger studiens sisteförfattare, professor Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

-Sammantaget fann vi en 9 gånger ökad risk för tunntarmscancer vid IBD, och en 7 gånger ökad risk för död i tunntarmscancer, men riskökningarna sågs främst under första året efter IBD-diagnos, fortsätter Ludvigsson. -Risken för den enskilda patienten att drabbas (den ”absoluta risken”) är låg.

Publikation:

Inflammatory bowel disease and risk of small bowel cancer: a binational population-based cohort study from Denmark and Sweden.

Axelrad JE*, Olén O*, Sachs MC, Erichsen R, Pedersen L, Halfvarson J, et al
Gut 2020 May;():

*Delade försteförfattare

Publikationen i Gut: https://gut.bmj.com/content/early/2020/05/29/gutjnl-2020-320945