Publicerad: 2024-03-11 17:46 | Uppdaterad: 2024-03-11 17:48

Immunceller i levern äter upp det ”onda” kolesterolet

3D-rendering av arterioskleros orsakad av kolesterolplack.
3D-rendering av ateroskleros orsakad av kolesterolplack. Illustration: Getty Images.

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att immunceller i levern reagerar på höga kolesterolnivåer i blodet och äter upp överflödigt kolesterol som annars kan orsaka skador på blodkärlen. Resultaten, som publicerats i Nature Cardiovascular Research, tyder på att kroppens reaktion vid uppkomsten av åderförkalkning startar i levern.

Kolesterol är en typ av fett som är viktigt för många funktioner i kroppen, bland annat för att bilda hormoner och cellmembran. För mycket kolesterol i blodet, särskilt så kallat LDL-kolesterol, kan dock vara skadligt.  

Det kan nämligen fastna på artärernas väggar och bilda plack som minskar eller blockerar blodflödet i kärlen. Detta leder till ateroskleros, även kallat åderförkalkning eller åderförfettning, som är den främsta bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt och stroke och den ledande dödsorsaken i världen. 

Levern reagerade direkt 

I den aktuella studien ville forskarna förstå hur olika vävnader i kroppen reagerar på höga nivåer av LDL-kolesterol i blodet, som ibland kallas det onda kolesterolet. 

För att testa detta skapade de ett system där de snabbt kunde öka kolesterolhalten i blodet hos möss. 

Gruppfoto av (Fr v) Hanna Aulin, Giada Di Nunzio, Stephen Malin, Veronika Chizh, Xueming Zhang, Alina Li
(Fr v) Hanna Aulin, Giada Di Nunzio, Stephen Malin, Veronika Chizh, Xueming Zhang, Alina Li. Foto: Stefan Zimmerman.

– I princip ville vi detonera en kolesterolbomb och se vad som hände sedan. Vi upptäckte att levern reagerade nästan omedelbart och avlägsnade en del av det överflödiga kolesterolet, säger Stephen Malin, huvudförfattare till studien och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. 

Det var dock inte de vanliga levercellerna som reagerade, utan en typ av immunceller som kallas Kupffer-celler och som är kända för att känna igen främmande eller skadliga ämnen och äta upp dem. Upptäckten som gjordes i möss validerades även i vävnadsprover från människor. 

– Vi blev förvånade över att levern verkar vara den första försvarslinjen mot överflödigt kolesterol och att Kupffer-cellerna var de som gjorde jobbet. Det visar att leverns immunsystem är en aktiv spelare i regleringen av kolesterolnivåer och tyder på att ateroskleros är en systemisk sjukdom som påverkar flera organ och inte bara artärerna, säger Stephen Malin. 

Flera organ kan vara inblandade 

 Forskarna hoppas att en ökad kunskap om hur olika vävnader kommunicerar med varandra vid höga kolesterolnivåer kan leda till nya sätt att förebygga eller behandla hjärt-kärlsjukdom och leversjukdomar. 

– Vårt nästa steg är att titta på hur andra organ reagerar på överskott av kolesterol och hur de interagerar med levern och blodkärlen vid åderförkalkning. Det kan hjälpa oss att utveckla mer holistiska och effektiva strategier för att bekämpa denna vanliga och dödliga sjukdom, säger Stephen Malin. 

Forskningen finansierades av Hjärt-Lungfonden, Leducq Foundation Networks of Excellence Program B cells in Cardiovascular Disease, EU:s sjunde ramprogram, Vetenskapsrådet och Marie Skłodowska-Curie Actions award. Det finns inga rapporterade intressekonflikter. 

Publikation

Kupffer cells dictate hepatic responses to the atherogenic dyslipidemic insult”, Giada Di Nunzio, Sanna Hellberg, Yuyang Zhang, Osman Ahmed, Jiawen Wang, Xueming Zhang, Hanna M. Björck, Veronika Chizh, Ruby Schipper, Hanna Aulin, Roy Francis, Linn Fagerberg, Anton Gisterå, Jari Metso, Valentina Manfé, Anders Franco-Cereceda, Per Eriksson, Matti Jauhiainen, Carolina E. Hagberg, Peder S. Olofsson & Stephen G. Malin, Nature Cardiovascular Research, online 11 mars 2024, doi: 10.1038/s44161-024-00448-6.