Publicerad: 2022-09-14 16:08 | Uppdaterad: 2022-10-27 17:34

Göran K Hansson fick Europeiska kardiologsällskapets guldmedalj

Porträttbild Göran K Hansson.
Göran K Hansson. Foto: Markus Marcetic.

I samband med den stora hjärtkongressen i Barcelona tilldelades professor Göran K. Hansson Europeiska kardiologsällskapets guldmedalj. Han hedras för sina forskningsinsatser och framför allt för sina upptäckter om inflammationens roll vid hjärt-kärlsjukdom. Guldmedaljen är sällskapets främsta utmärkelse och utdelas för enastående insatser i kardiovaskulär medicin.

Göran K. Hansson är professor i kardiovaskulär forskning vid Institutionen för medicin Solna och verksam vid BioClinicum och Centrum för molekylär medicin. Han ledde under en följd av år Linnécentrat för forskning om inflammation och hjärtkärlsjukdom vid KI, och han var under åren 2015-2022 ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien.

Europeiska Kardiologsällskapet (European Society of Cardiology) är världens största organisation för kardiologer och hjärt-kärlforskare. Vid kongressen i Barcelona samlades över 15.000 deltagare för att diskutera nya rön inom den kardiovaskulära medicinen. Guldmedaljen delades ut vid öppningssessionen i Barcelonas gigantiska konferenscentrum.

Intervju med Göran K Hansson på ESC-kongressen: