Publicerad: 2022-01-13 08:44 | Uppdaterad: 2022-01-13 09:29

Gennätverk kan förklara upp till 60 procent av ärftlig risk för hjärt-kärlsjukdom

A heart on a blue background
Foto: Shutterstock

Forskare vid Karolinska Institutet och Mount Sinai i New York har kartlagt hur gener samverkar för att orsaka hjärt-kärlsjukdom. Studien som publicerats i Nature Cardiovascular Research, visar att upp till 60 procent av risken för hjärt-kärlsjukdom kan förklaras av regulatoriska gennätverk.

Fotografi av man mot blå himmel.
Johan Björkegren vid institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Privat

Den omfattande studien som pågått under nära 20 år har letts av Johan Björkegren, forskare på institutionen för medicin, Huddinge vid Karolinska Institutet och professor vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i USA. Studien visar att de hundratals enskilda gener som påverkar blodfettsrubbningar, diabetes och övervikt, är kopplade över vävnaders gränser genom så kallade regulatoriska gennätverk.

De identifierade nätverken liknar forskarna med hur flygtrafik fungerar: ”Precis som en försening på en flygplats ofta påverkar flygrutter i hela trafiknätet, fann vi att en liten förändring i aktiviteten hos nyckelgener i en vävnad, kan ha stor betydelse för aktiviteten hos gener i helt andra vävnader i kroppen och därmed för till exempel hjärt-kärlsjukdom,” säger Johan Björkegren.

Resultaten viktiga för utvecklingen av precisionsmedicin

Studien bygger på en omfattande RNA sekvensering av metabola vävnader såsom lever, fettväv och skelettmuskel från totalt 850 patienter, både med och utan hjärt-kärlsjukdom, under olika former av hjärtkirurgi. Totalt identifierade forskarna 224 av dessa nätverk som tillsammans bidrog till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. Nätverkskartan ger nu forskarna ett övergripande verktyg, ett mekanistiskt ramverk, för att mer framgångsrikt kunna bekämpa hjärt-kärlsjukdom.

"Förhoppningen är att nätverkskartan så småningom ska komma till användning i framtida behandlingsstrategier inom precisionsmedicin, där patienten är tänkt att diagnosticeras och behandlas utifrån sin egen, unika kombination av genetik och levnadssätt", säger Johan Björkegren.

Denna nyhetstext är baserad på ett pressmeddelande från Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Publikation: “A mechanistic framework for cardiometabolic and coronary artery disease - The Stockholm-Tartu Atherosclerosis Reverse Network Engineering Task (STARNET) study,” S. Koplev et al, Nature Cardiovascular Research, 12 januari, 2022.