Publicerad: 2022-02-21 21:00 | Uppdaterad: 2022-05-12 14:28

Genetisk riskvariant för svår covid-19 skyddar mot hiv

Illustration: Mattias Karlén
Illustration: Mattias Karlén

Den mest betydande genetiska riskvarianten för svår covid-19, som vi ärvt från neandertalarna, kan kopplas till 27 procent lägre risk att infekteras med hiv. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet i Sverige och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland som publicerats i tidskriften PNAS.

Vissa människor blir allvarligt sjuka när de smittas av coronaviruset sars-cov-2 medan andra bara får lindriga symtom eller inga symtom alls. Förutom riskfaktorer som hög ålder och vissa kroniska sjukdomar, som diabetes, bidrar vårt genetiska arv också till vår individuella risk att drabbas av svår covid-19.

Gynnsam i det förgångna

Hugo Zeberg
Hugo Zeberg, forskare vid institutionen för neurovetenskap. Foto: Andreas Andersson

Hösten 2020 visade Hugo Zeberg vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi och Svante Pääbo vid Max Planck Institutet att den mest betydelsefulla genetiska riskfaktorn för svår covid-19 är nedärvd från neandertalare. Våren 2021 studerade samma forskarduo genvarianten i forntids-DNA från människor och såg att denna variant hade stigit kraftigt i frekvens efter den senaste istiden. För att vara en genetisk variant som är nedärvd från neandertalare har den blivit oväntat vanlig, vilket tyder på att den har varit gynnsam i det förgångna.

– Denna genetiska riskfaktor för covid-19 är så vanlig att jag börjande fundera på om den kunde vara bra för något, till exempel skydda mot en annan infektionssjukdom, säger Hugo Zeberg som är ensam författare till den nya studien i PNAS.

Färre receptorer för hiv

Den genetiska riskfaktorn sitter i en region på kromosom 3 med många gener. I närheten sitter flera gener som kodar för receptorer i immunförsvaret. En av dessa receptorer, CCR5, används av hiv-viruset för att infektera vita blodkroppar. Hugo Zeberg fann att personer som bar riskfaktorn för covid-19 hade färre antal CCR5-receptorer. Detta ledde honom till att testa om de också hade lägre risk för att bli infekterade med hiv. Genom att analysera patientdata i tre stora biobanker (FinnGen, UK Biobank och Michigan Genomic Initiative) fann han att bärare av riskvarianten för covid-19 hade 27 procent lägre risk att bli infekterade med hiv.

– Det här visar på hur en genetisk variant kan vara ett tveeggat svärd; å ena sidan är den dålig om personen får covid-19 men å andra sidan ger den ett skydd mot hiv, säger Hugo Zeberg.

Annan sjukdom kan ligga bakom

Eftersom hiv uppstod under 1900-talet kan motståndskraft mot hiv inte förklara varför den genetiska riskvarianten för covid-19 blev så vanlig bland människor redan för 10 000 år sedan.

– Nu vet vi att den här riskvarianten för covid-19 ger skydd mot hiv, men det var förmodligen någon annan sjukdom som drev upp dess frekvens efter den senaste istiden, avslutar Hugo Zeberg.

Studien finansierades av Jeanssons Stiftelser, Magnus Bergvalls Stiftelse och Vetenskapsrådet. Forskaren uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

“The major genetic risk factor for severe COVID-19 associated with protection against HIV”. Hugo Zeberg. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), online 21 februari 2022, doi: 10.1073/pnas.2116435119.