Publicerad: 2020-03-18 15:08 | Uppdaterad: 2020-10-02 10:31

Fortsatt fokus på att motverka sexuella trakasserier

Christina Björklund, docent vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, är sedan februari 2020 forskningsledare inom forsknings- och samverkansprogrammet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin.

Christina Björklund
Christina Björklund, ny forskningsledare inom forsknings- och samverkansprogrammet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin.

– Det är jättespännande och ärofullt! Jag har forskat mycket kring mobbning och trakasserier inom akademin, nu blir det en mer specifik inriktning och ett större, multidisciplinärt sammanhang – det känns väldigt spännande, säger Christina Björklund.

Sedan februari 2020 är hon forskningsledare inom det forsknings- och samverkansprogram mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin, som lanserades den 8 mars 2019 av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Programmet har hittills haft en gemensam forskningsledare, men nu ska de fyra lärosätena i stället ha varsin forskningsledare som delar arbetet.

– Jag tror att det ger mer energi och kraft i programmet. Genom att vi på KI bygger oss starka inom våra specialområden och de andra lärosätena inom sina blir det en stark gemensam miljö där vi har mycket att ge varandra, säger Christina Björklund.

Hon berättar också att man just nu söker medel för att förstärka den gemensamma miljön. Inom programmet ska Karolinska Institutet bygga vidare på sin redan starka forskningsmiljö rörande arbetsmiljö och psykisk ohälsa, konstaterar Christina Björklund. I sin egen forskning studerar hon mobbning och trakasserier inom akademin samt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar prestation och hälsa.

– Det är en extrem arbetsmiljörisk att människor på en arbetsplats utsätts för trakasserier. Därför vill vi bidra till att skapa arbets- och studiemiljöer där man jobbar preventivt med de här frågorna, säger hon.

Forsknings- och samverkansprogrammet syftar också till att skapa en nationell kunskapsplattform för arbetet mot sexuella trakasserier. Tidigare i år arrangerade programmet dialogdagar i Malmö, Göteborg och Stockholm, riktade till forskare, andra som arbetar med frågorna inom akademin, lärosätesledningar och studenter. Deltagarna kunde bland annat diskutera möjliga forsknings- och utvecklingsprojekt och ge synpunkter på en nationell enkätstudie om sexuella trakasserier som ska genomföras inom programmet.

Målet med programmet är att skapa forskningsbaserad kunskap för förebyggande av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

– Det som aktualiserades genom metoo-rörelsen får inte glömmas bort, det är fortfarande aktuellt och det måste vi jobba med, säger Christina Björklund.

Text: Sara Nilsson