Publicerad: 2023-03-07 15:38 | Uppdaterad: 2023-03-08 14:53

KI-studenter bidrar till att öka studiemotivationen hos nyanlända ungdomar

Ungdomar och studenter sitter och samtalar runt ett bord i en ljus lokal.
I Mitt Livs Vals studiemotiverande program möter nyanlända ungdomar universitetsstudenter för att få ökad studiemotivation och kunskap om olika utbildningsvägar. Foto: Tim Kristensson

Genom att engagera sig i Mitt Livs Val bidrar KI-studenter till att öka studiemotivationen, framtidstron och självkänslan hos nyanlända ungdomar. Nu har du chansen att söka till studentmentor för vårens omgång av Mitt Livs Vals studiemotiverande program och göra skillnad på riktigt.

Stiftelsen Mitt Livs Val startade i slutet av 2015 under rådande flyktingkris med visionen att arbeta för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid.

Porträttbild på Jennifer Guldberg
Jennifer Guldberg jobbar som programansvarig vid Mitt Livs Val i Stockholm. Foto: Privat

– Utbildning är en av de viktigaste nycklarna för att motverka socialt utanförskap och öka samhällsdeltagandet. Tyvärr är nyanlända ungdomar underrepresenterade inom högre utbildning idag. Därför vill vi genom våra program att ungdomarna ska få mer kunskap om utbildning samt stärka deras studiemotivation och sänka tröskeln för att fortsätta sina studier efter gymnasiet, säger Jennifer Guldberg, programansvarig vid Mitt Livs Val i Stockholm. 

Sedan starten har Mitt Livs Val drivit ett studiemotiverande program där nyanlända ungdomar möter universitetsstudenter för att få ökad studiemotivation och kunskap om olika utbildningsvägar. 

– Det kan vara tufft att vara ny i Sverige, framför allt kan det vara svårt att veta vad det finns för olika alternativ efter gymnasiet. Genom att erbjuda personligt stöd och coachning av studenter som har erfarenheter av högre utbildning, kan våra deltagare få ökad motivation och kunskap om utbildningsmöjligheter och olika utbildningsvägar, säger Jennifer Guldberg. 

KI-studenter engagerade inom Mitt Livs Val

Karolinska Institutet har samarbetat med Mitt Livs Val sedan hösten 2020 och förra året deltog nästan 40 universitetsstudenter från Stockholm i det studiemotiverande programmet varav flera var KI-studenter. 
 

Portrait of Thomas Roosdorp
Thomas Roosdorp är en av de KI-studenter som valt att engagera sig inom Mitt Livs Val. Foto: Privat

En av de som engagerat sig under höstterminen 2022 är Thomas Roosdorp som för närvarande läser mastersprogrammet i folkhälsovetenskap vid KI. Han tycker att utbildning är en viktig del av livet och valde därför att engagera sig som studentmentor. Han menar att det bästa har varit att få lära känna ungdomar som är nyfikna på deras framtidsmöjligheter.

– Det känns viktigt att kunna dela med mig av min erfarenhet till unga människor som ännu inte är säkra på vad de vill i livet. Särskilt då jag själv har haft en snårig väg genom min akademiska utbildning och känner till både utmaningarna och möjligheterna som finns, säger Thomas Roosdorp.

Vad skulle du säga till andra studenter på KI som funderar på att anmäla sig som studentmentor hos Mitt Liv Val?

– Gör det! Det kräver inte mycket från en och man får möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet till de som är intresserade utav det. Sannolikheten att man själv lär sig något nytt är dessutom hög. 
 

En insats som ger effekt 

Två killar som sitter och diskuterar i grupp och skrattar
Av de ungdomar som deltog har majoriteten svarat att det ökat deras studiemotivation. Foto: Tim Kristensson

Under förra året deltog över 100 ungdomar i Mitt Livs Vals studiemotiverande program och mentorsskapsprogram i Stockholm. Av de ungdomar som deltagit i Mitt Livs Vals program har över 95% svarat att det ökat deras studiemotivation, framtidstro och självkänsla samt kunskap om utbildning och högskola. 

– Att som student engagera sig inom Mitt Livs Val innebär att man är med som en mentor och förebild för våra deltagare. Det är en möjlighet att göra en positiv samhällsinsats genom att stödja unga nyanlända i Sverige att få bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Man får vara med och stötta och vägleda ungdomarna att nå sina drömmar och mål i livet genom att dela med sig av sina egna erfarenheter kring studier, säger Jennifer Guldberg. 

Rekryteringen av studentmentorer till det studiemotiverande programmet pågår just nu och du som student är välkommen att skicka in din intresseanmälan på Mitt Livs Vals hemsida