Publicerad: 2023-05-09 13:36 | Uppdaterad: 2023-05-09 13:36

Första artikeln baserad på den nya SWEOLD-insamlingen publicerad

liggande logotyp

SWEOLD är en återkommande riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning där den första datainsamlingen gjordes 1992. Nu har de första resultaten från den sjätte omgången av SWEOLD publicerats i the Scandinavian Journal of Public Health.

Inom ramen för undersökningen intervjuas personer om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för människors liv, t.ex. hälsa, vård och omsorg, ekonomi, boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter. En rad enkla tester ingår för att mäta fysisk och kognitiv förmåga. 

Nyligen avslutades den sjätte omgången av SWEOLD och i och med detta har 1599 personer bosatta i Sverige intervjuats om sina levnadsvillkor, såsom hälsa, vård och omsorgsbehov, familjeförhållanden och vardagliga aktiviteter.

Resultaten av den sjätte omgången av SWEOLD presenteras i artikeln "Impact of the COVID-19 pandemic on Swedish adults aged 77 years and older: Age differences in lifestyle changes". De visar den stora heterogeniteten inom den svenska befolkningen som är 77 år och äldre i relation till livsstilsförändringar på grund av covid-19-pandemin. Den ”yngre” gruppen, mellan 77–84 år, upplevde större förändringar än den ”äldre”,  85 år och äldre, särskilt i sociala interaktioner med familjen.

Fynden tyder också på stora åldersskillnader i internetanvändning, vilket kräver uppmärksamhet för att förhindra digital exkludering av en redan utsatt grupp.

Publikation

Impact of the COVID-19 pandemic on Swedish adults aged 77 years and older: Age differences in lifestyle changes.
Augustsson E, Von Saenger I, Agahi N, Kåreholt I, Ericsson M
Scand J Public Health 2023 May;():14034948231172249