Publicerad: 2024-01-15 20:00 | Uppdaterad: 2024-01-17 11:13

Forskare manar till försiktighet vid samtidig förskrivning av potensmedel och nitrater

dekorativ bild
Foto: Getty Images

Samtidig förskrivning av potensmedel som Viagra och organiska nitrater mot kärlkramp förknippas med en 35 till 40 procentig ökad risk för död och cirka 70 procents högre risk att drabbas av hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Det visar en svensk registerstudie publicerad i tidskriften Journal of the American College of Cardiology, JACC. Nu manar de svenska forskarna till försiktighet.

Läkemedel mot erektil dysfunktion eller impotens innehållande fosfodiesterashämmare typ 5 är kontraindicerade vid behandling av kärlkramp med organiska nitrater. Eftersom de båda läkemedelstyperna förstärker varandras blodtryckssänkande effekt kan de ge allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, om de tas samtidigt.

Men många som behandlar kärlkramp med organiska nitrater använder medicinen som akut lindring vid en hastigt uppkommen kärlkramp. Medicinen tas snabbt upp i kroppen, utövar sin effekt och bryts sedan ned snabbt igen. Det är för det mesta alltså inte en stående behandling, även om det är möjligt att också ha en underhållsbehandling. 

Behöver inte innebära ökad risk

Även potensmedel tas vid behov, vilket teoretiskt gör det möjligt att separera de båda behandlingarna i tid för att undvika biverkningar. Om patienterna är medvetna om dessa faktorer behöver inte samtidig förskrivning innebära en ökad risk.

Tidigare studier har visat att allt fler män som behandlar sin kärlkramp med organiska nitrater samtidigt får potensmedel utskrivna. Samtidigt finns det inga belägg för att biverkningar har ökat.

Ylva Trolle Lagerros
Ylva Trolle Lagerros. Foto: Susanne Walström

Det är även visat att potensmedel med fosfodiesterashämmare typ 5 till män med hjärt-kärlsjukdom utan kärlkramp minskar risken för död och hjärtsvikt. Riskbilden är med andra ord inte helt tydlig.

– Det finns en ökad efterfrågan på läkemedel mot impotens från män med hjärt-kärlsjukdom. Och även om dessa läkemedel är positiva för de flesta män med hjärt-kärlsjukdom kan de som samtidigt behandlar med nitrater utsätta sig för en ökad risk, säger Ylva Trolle Lagerros, docent vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet och förstaförfattare till studien.

För att ta reda på hur det faktiskt ligger till med risken vid samtidig förskrivning analyserade forskarna ett antal svenska register mellan 2005 och 2013. Där fann de närmare 61 500 män som fått organiska nitrater utskrivna varav drygt 5 700 också hade fått någon av de aktuella potensmedlen utskrivna. En klar majoritet av de som hade recept på båda medicinerna använde nitrater som akutbehandling enbart.

Justerade för olika skillnader

De män som fick potensmedel var i genomsnitt nio år yngre och betydligt friskare än de som inte fick dem. Forskarna har därför behövt justera för dessa och andra skillnader.

Det justerade resultatet visar att samtidig förskrivning av potensmedel med fosfodiesterashämmare typ 5 och organiska nitrater är förknippat med en ökad risk att avlida på mellan 35 och 40 procent. Dessutom kan forskarna visa en cirka 70 procentig ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Något som tyder på att den teoretiska separationen i tid av behandlingarna inte verka fungera fullt ut.

– Vi vill peka på vikten av ett noggrant övervägande innan den här typen av potensmediciner förskrivs till män som behandlas med nitrater, säger Ylva Trolle Lagerros.

Forskningen finansierades av Region Stockholm, Centrum för innovativ medicin (CIMED) och Karolinska Institutet. Forskarna uppger att det inte finns någon intressekonflikt.

Publikation

“Risk of Death in Patients With Coronary Artery Disease Taking Nitrates and Phosphodiesterase-5 Inhibitors”, Ylva Trolle Lagerros, Alessandra Grotta, Sara Freyland, David Grannas, Daniel Peter Andersson. Journal of the American College of Cardiology, JACC, online 15 januari 2024, doi: 10.1016/j.jacc.2023.10.041 

Fakta:

Organiska nitrater:
Glycerylnitrat (Glytrin, Nitroglycerin Karo Bio, Nitrolingual, Suscard)
Isosorbidmononitrat (Imdur, Ismo, Ismo Retard, Isomex, Monoket OD)

Medel vid erektil dysfunktion:
Sildenafil (Viagra, Granpidam, Mysildecard, Revastad, Revatio, Vizarsin)
Tadalafil (Cialis, Ciastad, Talmanco)
Vardenafil (Levitra)

Källa: Fass.se