Publicerad: 2012-10-04 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-09 09:42

Förmåga att tugga kopplas till minskad risk för demens

Kan du sätta tänderna i ett äpple? Då har du större möjligheter att bevara dina hjärnfunktioner, visar ny forskning från Karolinska Institutet.

Vi blir allt äldre och med stigande ålder riskerar vi att få försämrade kognitiva funktioner såsom minne, beslutsfattande och problemlösning. Forskningen pekar på flera faktorer som kan bidra till denna utveckling. I ett flertal studier har tandlöshet visat sig höra ihop med bristande kognitiva funktioner och ökad risk för utveckling av demens. En bakomliggande orsak till detta kan vara att få eller inga tänder ger en bristande tuggfunktion som bland annat leder till ett minskat blodflöde till hjärnan. Hittills har det dock saknats studier som direkt undersöker betydelsen av tuggfunktion och som utförts på ett representativt urval av äldre.

Forskare vid institutionen för odontologi och Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet samt Karlstads universitet har nu tittat på tandförluster, tuggfunktion och kognitiva funktioner hos 557 slumpvis utvalda personer i hela Sverige, minst 77 år gamla. Forskarna fann att de som hade svårt att tugga hård föda som exempelvis ett äpple uppvisade signifikant större risk för bristande kognitiva funktioner. Detta även när man tagit hänsyn till kön, ålder, utbildning och psykiska sjukdomar, faktorer som vanligtvis rapporteras ha inverkan på kognition. Det hade heller ingen betydelse om tuggförmågan upprätthölls med egna tänder eller en tandprotes.

Forskningen har finansierats genom bidrag från bland annat FAS och Vetenskapsrådet

Publikation

Chewing ability and tooth loss: association with cognitive impairment in an elderly population study.
Lexomboon D, Trulsson M, Wårdh I, Parker M
J Am Geriatr Soc 2012 Oct;60(10):1951-6