Publicerad: 2022-02-16 08:59 | Uppdaterad: 2022-05-10 13:28

Flera nya KI-satsningar ska främja banbrytande forskning

Dekorativ bild
Illustration av Getty Images.

Nu lanseras nya satsningar för att stärka Karolinska Institutets utveckling som ett universitet med banbrytande forskning. Flera av satsningarna riktas till yngre medarbetare inklusive KI Research Incubator, KIRI, som blir en virtuell mötesplats för tvärvetenskapliga samarbeten. Ytterligare två satsningar befinner sig i planeringsstadiet – ett mentors- och coachningsprogram och ett nytt nätverk för att stärka kvinnliga forskares och lärares meriteringsmöjligheter.

Med avstamp i Strategi 2030, tillsatte Kommittén för forskning arbetsgrupper för att hitta nya satsningar med målsättningen att KI ska vara ett universitet med banbrytande forskning. Arbetsgrupperna undersökte behov och önskemål hos både forskande och undervisande personal. 

För att utforma den virtuella inkubatorn KI Research Incubator, KIRI, intervjuades 17 juniora forskare om deras idéer och förslag, och därefter utvecklades den nya forskningsinkubatorn. 

32 KIRI Fellows första året

Birgitta Henriques Normark. Foto: Stefan Zimmerman

– Målet med KIRI är att skapa en dynamisk miljö för yngre forskare där ett tvärvetenskapligt tankesätt kan leda till banbrytande upptäckter, säger Birgitta Henriques Normark, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och tidigare vicerektor för forskning och ordförande i Kommittén för forskning.

Under det första året kommer KIRI att byggas upp med en kärna av högst 32 medlemmar, dessa KIRI Fellows rekryteras genom en utlysning under 2022. Under de kommande åren ska fler rekryteras. För att bli en KIRI Fellow finns några kriterier: varje medlem ska ha central finansiering från KI som forskare eller biträdande lektor inom karriärtrappan, eller ha beviljats ALF medel som kliniska forskare eller fått vissa andra konkurrensutsatta medel. 

– Det är framför allt de yngre forskarna som har efterfrågat denna sorts struktur. Detta är första gången vi kan formalisera ett tvärvetenskapligt initiativ för att sammanföra yngre forskare från olika discipliner, och ge dem möjlighet att utveckla nya idéer tillsammans, säger Martin Bergö, nytillträdd vicerektor för forskning och ordförande i Kommittén för forskning.

Förstärkning av forskningsbudgeten

Väl på plats blir det upp till KIRI Fellows att utveckla verksamheten enligt sina egna önskemål, med aktiviteter som seminarier och workshops. Här ingår även att skapa ett större nätverk med KIRI Associates som är intresserade av att bidra till den tvärvetenskapliga miljön. Dessutom finns möjligheten för två KIRI Fellows från olika discipliner att tillsammans rekrytera en postdoktor till ett gemensamt projekt. Totalt finansieras KI Research Incubator med sju miljoner per år under de kommande fyra åren.

Porträtt på Martin Bergö
Martin Bergö. Foto: Ulf Sirborn

– Om vi ser ett stort intresse för satsningen och den leder till goda resultat kan perioden mycket väl förlängas. Vi sätter flexibiliteten främst i denna satsning för att skapa en dynamisk miljö som uppmuntrar till ett tvärvetenskapligt utbyte, säger Martin Bergö.

KIRI är en av flera forskningssatsningar som sker under 2022. Den största är en nivåhöjande förstärkning på 34 miljoner kronor till institutionernas forskningsbudget tillsammans med en engångssatsning på 35 miljoner kronor. Totalt ger det institutionerna en gemensam förstärkt forskningsbudget på 69 miljoner kronor för år 2022. 

Långsiktig satsning på meritering

Under 2022 lanseras även en långsiktig satsning med målet att stärka yngre kvinnliga forskare och lärares meriteringsmöjligheter. Här har arbetet involverat såväl KI:s vicerektor för utbildning som vicerektor för forskarutbildning, samt jämställdhetsstrateg Klara Regnö. Arbetsgruppen har fört fram flera förslag varav två blir verklighet i år. Det ena är ett nätverk för undervisande och forskande kvinnor vid KI, och det andra ett mentorskaps- och coachningprogram för yngre medarbetare. Totalt finansieras satsningarna med 2,45 miljoner per år under de kommande åren.

Efter intresseanmälan och intervjuer har det beslutats att nätverket kommer ledas av Lucie Laflamme, professor vid institutionen för global folkhälsa, Caroline Dahl, adjunkt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), och Pauliina Damdimopoulou, seniorforskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC). Tillsammans med medlemmarna ska de utforma nätverket för att stödja kvinnor som undervisar och forskar vid KI.

– Det nya nätverket är en uppföljning av vår tidigare satsning där målet var att öka antalet kvinnliga professorer och kvinnliga gästprofessorer. Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att stärka kvinnliga forskares och lärares meriteringsmöjligheter för att nå större jämlikhet inom akademin, säger Birgitta Henriques Normark.

Mentors- och coachningsprogrammet är öppet för både kvinnor och män, och planeras bestå av cirka tjugo adepter och lika många mentorer. Till en början ska det drivas som ett pilotprojekt inom LIME och här finns ett programförslag färdigt med start till hösten som innehåller bland annat flera träffar samt en internatvistelse.

Mer om KIRI