Publicerad: 2015-07-28 09:15 | Uppdaterad: 2015-08-21 13:46

Fett från fisk och grönsaker ökar livslängden

En studie som inkluderade över 4 000 sextioåriga stockholmare visar att höga halter av fleromättade fetter i blodet är kopplat till ökad livslängd och minskad risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Studien som var ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Uppsala Universitet publicerades i den medicinska tidskriften Circulation.

Många studier som undersöker korrelationen mellan matvanor och livslängd låter försöksdeltagarna själva rapportera vad de ätit och detta kan vara missvisande. I den aktuella studien mättes halter av fleromättade fetter i blodet, vilket tidigare har visat sig vara en mycket bra markör för att man ätit mycket av dessa fetter som finns rikligt i oljiga fiskar som lax och strömming samt i valnötter, avokado och oliver.

– Efter vad vi vet är det världens största studie på området och en styrka är att både män och kvinnor undersöktes samtidigt, säger Mai-Lis Hellénius, en av forskarna bakom studien och professor vid institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet.

Studiens resultat visar att höga halter av fleromättade fetter i blodet minskar den allmänna dödligheten hos både män och kvinnor. Dessutom observerades även för kvinnorna i studien att risken för hjärt-kärlsjukdom minskar. När resultaten räknades ut togs hänsyn till många andra viktiga livsstilsfaktorer som motionsvanor, alkohol och rökning.

­– Fynden har klinisk relevans och styrker gängse kostråd som säger att vi bör skifta från mättade till omättade fetter, säger Mai-Lis Hellénius.

Forskningen har finansierats av Stockholms läns landsting, Hjärt-Lundfonden, Vetenskapsrådet och FORTE.

Text: Jenny Tollert

Publikation

Polyunsaturated Fat Intake Estimated by Circulating Biomarkers and Risk of Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality in a Population-Based Cohort of 60-Year-Old Men and Women
Marklund M, Leander K, Vikström M, Laguzzi F, Gigante B, Sjögren P, Cederholm T, de Faire U, Hellénius ML, Risérus U
Circulation 17 juni 2015, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015607