Publicerad: 2023-12-07 14:15 | Uppdaterad: 2023-12-07 20:21

Fem forskare från FyFa får anslag från Hjärt-Lungfonden

Forskare
Foto: N/A.

Vi gratulerar Daniel C Andersson, Johanna Lanner, Jon Lundberg, Carl Johan Sundberg och Eddie Weitzberg, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, som får anslag från Hjärt-Lungfonden 2023. Totalt har 5,9 miljoner kronor delats ut till forskarna på FyFa.

Daniel C Andersson

Daniel C Andersson, docent i fysiologi, lektor och forskargruppsledare på institutionen för fysiologi och farmakologi får 400 000 kronor för forskningsprojektet "Diagnostik, behandling och mekanismer av härtsjukdom vid autoimmun myosit". 

Johanna Lanner

Johanna Lanner, docent i fysiologi och forskargruppsledare för forskargruppen molekylär muskelfysiologi och patofysiologi får 1,5 miljoner kronor för forskningsprojektet "Molecular insight into muscle dysfunction induced by peripheral artery disease". 

Jon Lundberg

Jon Lundberg, forskargruppsledare för farmakologisk kväveoxidforskning får 2,4 miljoner kronor för forskningsprojektet "Novel Nitric Oxide Signaling Modalities in Cardiovascular Regulation". 

 

Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, samt prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) får 1,2 miljoner kronor för forskningsprojektet "Effects of stair walking in individuals with hypertension and increased cardiometabolic risk - a randomized controlled trial". 

Eddie Weitzberg

Eddie Weitzberg, forskargruppsledare för nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa får 400 000 kronor för forskningsprojektet "Monitoring the vascular endothelium in critical illness".