Publicerad: 2022-02-22 11:17 | Uppdaterad: 2022-02-24 11:12

Europeiskt volontärregister ger ökad kapacitet för kliniska vaccinstudier

Vaccin.
Gettyimages. Foto: Gettyimages

Nu öppnar ett europeiskt volontärregister för forskning om covid-19-vacciner inom ramen för det EU-finansierade forskningsnätverket Vaccelerate. Syftet med satsningen är utveckla EU:s kapacitet för kliniska studier av covid-19-vaccin, men också att stötta vaccinforskning vid framtida pandemier.

I Sverige samordnas arbetet med Vaccelerate av Karolinska Universitetssjukhuset med stöd av Karolinska Institutet. Internationell samordnare för projektets alla delar och för volontärregistret är universitetet i Köln, Tyskland.

Volontärregistret ska underlätta för europeiska studier där effekten för nya eller justerade vaccin behöver studeras i en större grupp människor. Det handlar om kliniska studier i fas 2 eller fas 3, vilket innebär att vaccinerna redan har visats vara säkra att ge till människor i så kallade fas 1-studier.

Helena Hervius Askling
Helena Hervius Askling Foto: Sanne Jonsson/Karolinska Universitetssjukhuset

Olika bakgrund

Studierna utförs av universitetssjukhus, läkemedelsföretag och akademiska institutioner som har fått godkänt av Vaccelerates ledning i Köln. Information om hur man anmäler sig som studiedeltagare finns än så länge på nio språk, däribland svenska.

 Vacciner behöver var effektiva och säkra för alla, därför behövs studiedeltagare med olika bakgrund, ålder och kön. Vaccelerate har därför öppnat det första paneuropeiska volontärregistret dit personer kan anmäla intresse för att delta i vaccinstudier, säger överläkare Helena Hervius Askling, som ingår i projektgruppen för Vaccelerate, i ett pressmeddelande från Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmäl ditt intresse att delta i Vaccelerate

Fakta Vaccelerate och EU

Vaccelerate är en del av EU:s beredskapsplan mot biologiska hot, den så kallade Hera-inkubatorn, och finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (anslagsavtal nr 101037867). Över 400 studiecenter i Europa är registrerade till en gemensam plattform – European Vaccine Trial Accelerator Platform (EUVAP). Karolinska Universitetssjukhuset är koordinator för Vaccelerate i Sverige. Totalt omfattar forskningsnätverket för närvarande 29 nationella partners, däribland Karolinska Institutet, i 18 av EU:s medlemsstater och fem länder som är kopplade till till Horizon 2020.