Publicerad: 2021-02-22 11:46 | Uppdaterad: 2023-05-11 11:28

KI deltar i uppbyggnaden av vaccinnätverk i EU

Vaccinspruta med EU-flagga i bakgrunden
KI bidrar i ett nytt nätverk för utvärdering och testning av nya vacciner. Foto: Getty Images

EU-kommissionen har lanserat en beredskapsplan för att möta utmaningen med de olika mutationerna av coronaviruset. KI bidrar tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset i ett nytt nätverk för utvärdering och testning av nya vacciner.

Nätverket som kallas “VACCELERATE” ska bidra både till utvärdering av pågående och framtida vaccineringar, samt lägga grunden för snabbare kliniska tester av kommande vaccin. För att snabbare upptäcka nya mutationer ska minst fem procent av alla positiva covid-19-tester även sekvenseras. 

Christian Giske. Photo: Stefan Zimmerman.
Christian Giske, professor vid institutionen för laboratoriemedicin Foto: Stefan Zimmerman

– Vi ska bland annat bidra till att alla de deltagande länderna har samma förutsättning för att genomföra sina tester på ett likvärdig och jämförbart sätt, säger Christian Giske, professor vid institutionen för laboratoriemedicin, KI och överläkare i klinisk mikrobiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Nätverket inkluderar i dagsläget 16 EU-länder samt Israel och Schweiz som alla ska utbyta information. KI bidrar bland annat med kunskaper inom laboratoriediagnostik och immunologiska testsvar, medan Karolinska Universitetssjukhuset kommer att bidra till inklusion av försökspersoner.

Viktigt initiativ

KI har sammanlagt fått en finansiering på cirka 344 000 euro. Ansvariga för KI:s del är Christian Giske och Matti Sällberg medan Pontus Naucler, Anders Sönnerborg och Helena Hervius Askling ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets deltagande.  

– Detta är ett oerhört viktigt initiativ för att bekämpa smittspridningen, i dag och i framtiden. Vi behöver både följa effekten av pågående vaccinering och förbereda oss inför att snabbt utvärdera och hantera nya former av vacciner, säger Christian Giske. 

EU-kommissionens beredskapsplan ”HERA Incubator” rymmer en rad åtgärder för att hantera smittspridningen av nya virusvarianter. Här finns initiativ för snabbare godkännande av kommande vaccin och ett stöd till massproduktion av anpassade eller nya covid-19-vaccin i form av nya europeiska vaccinfabriker. 

Sammanlagt innebär EU-kommissionens plan nya satsningar om minst 225 miljoner euro. Finansieringen kommer från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, anslagsavtal nummer 101037867.