Publicerad: 2023-05-11 10:36 | Uppdaterad: 2023-05-15 14:09

Ett fika med plats för studenternas röster

KI:s rektor fikar med studenter på en öppen yta inomhus.
Rektorn började med att fika med studenterna på campus Flemingsberg. Foto: Erik Flyg

350 kardemummabullar gick åt när KI:s nya rektor Annika Östman Wernerson och studentkårerna bjöd in studenterna till fika för att uppmuntra en nära dialog med ledningen.

Det var många studenter som tog chansen att möta rektorn över hennes favoritfika när hon besökte campus Flemingsberg den 5 maj och campus Solna den 9 maj. Själv hoppades hon få en inblick i studenternas vardag och vilka frågor som ligger högst upp på agendan. Och det fick hon:

- Några studenter berättade om hur rörigt det riskerar att bli när utbildningsplaner ändras och vilka konsekvenser det fått för dem. Andra lyfte sin oro inför att börja arbeta efter examen, berättar Annika Östman Wernerson efteråt.

Viktigt att träffas och nätverka

- Det är bra att rektorn kommer hit och vill träffa oss studenter. Det känns som att hon lyssnar och är intresserad av att höra hur vi har det, sa tandläkarstudenten Ibrahim Can Topal.

Många frågor handlade om hur studenterna rent praktiskt kan påverka sin utbildning och studentlivet.

- Mitt tips till andra studenter är att ta chansen att träffa både kåren och ledning på campus lite mer informellt. Att som idag fika med rektor är ett jättebra tillfälle, sa studenterna Fredrik Nilsson och Victor Svedberg.

KI:s rektor står och fikar med studenter på en solig gräsmatta.
Bildgalleri
+ 3 images
Fotograf: Erik Flyg och KI:s kommunikationsavdelning

Våga ta plats som student

Elin Törnqvist, vice ordförande för Medicinska föreningen (MF), uppmanade studenterna att våga ta mer plats.

- Man får vara lite jobbig som student och ställa krav på sin utbildning. Ett bra sätt att göra sin röst hörd är att engagera sig i kåren som utser många av de studentrepresentanter som finns i olika nämnder, råd och andra beslutsorgan på universitetet.

Mastersstudenterna Celine van de Ven och Manojj Dhinakaran lyfte hur svårt det kan vara för internationella studenter att förstå och få tillgång till det svenska sjukvårdssystemet. I och med att KI är ett hälsouniversitet menade de att frågan är särskilt angelägen att uppmärksamma för ledningen.

Lätt att prata med rektorn

- Det betyder mycket för oss att rektorn har det inkluderande mottot ”KI är vi” – det gör att det känns lätt att prata med henne, sa Manojj Dhinakaran.

Psykologstudenterna Michelle Smirnova Ponomarenko och Anghel Marina fick intryck av att ledningen lyssnar. De tycker att det är bra att Annika Östman Wernerson behåller sin koppling både till undervisningen och till sin kliniska forskning.

- Hon står verkligen med båda fötterna på jorden, sa Michelle Smirnova Ponomarenko.

Annika Östman Wernerson var glad över tillfället att möta studenterna.

- Jag hade själv många åsikter som student, men visste knappt var beslut om min utbildning fattades. Som rektor vill jag verka för en nära kontakt med KI:s studentkårer och studenter genom att själv fortsätta undervisa och inte minst genom att samarbeta med kårerna.

Så kan du som student påverka din utbildning och ditt studentliv: