Publicerad: 2016-01-28 07:21 | Uppdaterad: 2016-02-08 13:20

ERC Consolidator Grants till två KI-forskare

Weimin Ye och Gonçalo Castelo-Branco, forskare vid Karolinska Institutet har beviljats ERC Consolidator Grants i 2015 års utlysning. Bidragsformen vänder sig till forskare som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare, och omfattar upp till 2,75 miljoner euro.

Weimin Ye vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI, forskar på orsaker bakom cancer i luftvägarna och magtarmsystemet, exempelvis bakterieflorans betydelse för uppkomst av magcancer.

Gonçalo Castelo-Branco vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, KI, fokuserar i sin forskning på hur molekylära mekanismer reglerar övergångar mellan olika epigenetiska tillstånd i stamceller och prekursorceller i bland annat nervsystemet.