Publicerad: 2015-12-07 13:09 | Uppdaterad: 2015-12-17 08:21

Två ERC Starting Grants till KI

Två forskare vid Karolinska Institutet har erhållit årets Starting Grants från europeiska forskningsrådet, ERC. Anslagen delas ut i hård konkurrens och riktar sig till unga forskare som är redo att starta en oberoende forskning. Anslagen omfattar upp till 2 miljoner euro.

Petter Brodin vid institutionen för medicin, Solna, forskar om människans immunsystem och får anslaget för projektet ”Shaping of the human immune system by primal environmental exposures in the newborn child”.

Lars Maegdefessel vid institutionen för medicin, Solna, forskar om RNA och hjärtkärlsjukdomar och får anslaget för projektet: ”Therapeutic and biomarker potential of long non-coding RNAs in vascular disease”.

Läs mer i pressmeddelandet från ERC.