Publicerad: 2020-12-09 12:47 | Uppdaterad: 2020-12-09 12:47

ERC-anslag för forskning om syntetiska nanopartiklar

Samir El Andaloussi
Samir El Andaloussi Foto: Ulf Sirborn

Samir El Andaloussi, forskare vid institutet för laboratoriemedicin, har tilldelats det europeiska forskningsrådets konsolideringsanslag 2020 för projektet ”Frisättning av modifierade extracellulära vesiklar för leverans av genterapi”.

– Jag är otroligt stolt över att ha fått detta extremt prestigefyllda anslag i konkurrens med ledande forskare ute i Europa. Detta hade inte varit möjligt utan ett otroligt fint forskarteam. Jag vill tacka alla jag jobbar och har jobbat med, detta är en gemensam framgång, säger Samir El Andaloussi, forskare vid institutet för laboratoriemedicin.

Om ERC konsolideringsanslag

ERC Consolidator Grant tilldelas framstående forskare med sju till tolv års erfarenhet efter doktorsexamen och mycket lovande vetenskapliga resultat. Anslaget kan beviljas upp till 2,5 miljoner euro per projekt i upp till fem år.

Projektet handlar om att utveckla en teknik där syntetiska nanopartiklar används för att tillfälligt förändra vissa typer av celler i kroppen så att de i sin tur kan utveckla molekylära bärare av läkemedel som målstyrs till organ som annars är svåra att nå, främst hjärnan. Förhoppningen är bland annat att kunna använda tekniken för att föra in ett protein kallat GBA1 i hjärnan för behandling av den neurodegenerativa sjukdomen Parkinsons sjukdom. 


– Detta anslag ger mig helt nya möjligheter att testa en idé som är associerad med stora risker – projektet kan misslyckas, men om det lyckas är fördelarna stora. Projektet är också kostsamt att genomföra då det involverar mycket arbete i prekliniska genetiska musmodeller. Anslaget ger mig möjlighet att förhoppningsvis nå en ny nivå i min forskning. Närmast på agendan står att anställa två till tre doktorander eller post docs som har relevant kunskap att genomföra projektet.


Projektet har tidigare även tilldelats vetenskapsrådets konsolideringsanslag på 12 miljoner kronor, vilket återlämnas i samband med tilldelningen av ERC.