Publicerad: 2023-11-13 09:56 | Uppdaterad: 2023-11-21 09:57

Enkät om VFU till studenter v. 47 - påminn gärna!

Studenter på praktik
Studenter på praktik. Foto: KI.

Under vecka 47 skickas VFU-enkäten ut till studenter. I enkäten ombeds de värdera kvaliteten på sin VFU och svaren är viktiga för fortsatt kvalitetsutveckling. Påminn gärna studenterna att besvara enkäten!

Studenter från följande lärosäten ingår i uppföljningen (oavsett VFU inom regionägd vård eller privata vårdgivare): 

  • Marie Cederschiöld högskola 
  • Karolinska Institutet
  • Röda Korsets Högskola
  • Sophiahemmet Högskola

Samtliga program omfattas, exklusive utbytesstudenter. 

Om enkäten

Region Stockholm och lärosätena följer tillsammans upp kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 2023 görs två ”stickprov” med enkäter till studenter en gång per termin, vår- och hösttermin. 

Enkäten innehåller tio påståenden och går att besvara under två veckor. Enkäten skickas via mejl från avsändaradressen survey@greatrate.io.

Studenternas svar är viktiga för den fortsatta kvalitetsutvecklingen av VFU. Påminn gärna dina studenter att besvara VFU-enkäten!

/Arbetsgruppen Kvalitetsuppföljning VIL, på uppdrag av Utbildningsrådet och Forum VIL.