Publicerad: 2014-10-07 14:55 | Uppdaterad: 2014-10-22 10:32

Ebolaträning för utresande fältarbetare

Utifrån de stora behoven av internationell hjälp till de mest Eboladrabbade länderna i Västafrika organiserar Kunskapscentrum för Katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, med stöd från Folkhälsomyndigheten och finansiering från Socialstyrelsen, en tvådagarsutbildning om Ebola för sjukvårdspersonal som har som mål att arbeta i de drabbade områdena.

Kursen kommer att förmedla kunskap om hur man bromsar Ebolavirusinfektionen, hur man arbetar på fältet och skyddar sig själv mot smitta.

Kursen ges på Karolinska Institutet vid tre tillfällen:

  • 13-14 oktober
  • 20-21 oktober
  • 28-29 oktober

Intresserade med tydlig målsättning att arbeta i drabbade områden kan kontakta kim.brolin@ki.se för mer information.

Dokument