Publicerad: 2022-10-28 13:57 | Uppdaterad: 2022-10-31 13:08

Divertikulos associerat med cancer utanför mag-tarmkanalen

Med hjälp av den så kallade ESPRESSO-kohorten har forskare från Massachusetts General Hospital, Boston, University of Newcastle, Australien, University of Washington, Seattle och Karolinska Institutet undersökt risken för cancer bland 75 000 patienter med diagnosen divertikulär sjukdom och kolorektal histopatologi. Studien är nu publicerad i JNCI, Journal of the National Cancer Institute.

Bild på Wenjie Ma
Wenjie Ma, forskare vid Mass General Research Institute Foto: N/A

ESPRESSO-kohorten innehåller alla histopatologiska rapporter från Sveriges 28 patologiavdelningar. Genom samkörning med det svenska nationella patientregistret kunde forskarna identifiera patienter med divertikulos i kolon (fickor på tjocktarmen). Symptom vid divertikulos kan vara gastrointestinala blödningar, men vid divertikulit kan patienten också ha feber, illamående och buksmärtor. Tidigare forskning har fokuserat på risken att utveckla tjock- och ändtarmscancer vid divertikulos , men mindre har varit känt om risken för cancer i andra delar av kroppen. Forskarna fann här en ökad risk på 33% för all cancer hos svenska patienter med divertikulos .

Detta är den första rikstäckande kohortstudien som visar att divertikulär sjukdom är associeratd med en ökad, långsiktig risk för cancer", säger studiens förstaförfattare Wenjie Ma från Massachusetts General Hospital. ”Divertikulit är förknippad med en ökad risk för specifika cancerformer, inklusive levercancer och lungcancer." Hon tillägger att "med tanke på den höga förekomsten av divertikulos, visar våra resultat behovet av vara medveten om den totala risken för cancer och inte bara för kolorektal cancer hos dessa patienter." 

Patienter med divertikulos hade signifikant ökad total cancerincidens (24,5 mot 18,1 cancerfall per 1 000 personår). Efter justering för olika faktorer motsvarade detta 1 extra cancerfall hos 16 individer med divertikulos som följdes under tio år.

Portrait photo of Professor Jonas Ludvigsson in front of Aula Medica at Karolinska Institutet
Jonas Ludvigsson, Professor at the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet and Senior physician at the Department of Paediatrics, Örebro University Hospital. Photo: Alexander Donka. Foto: Alexander Donka

"Det har forskats mycket om tarmcancer vid andra tarmsjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och celiaki, men vi vet mindre om divertikulos ", säger medförfattaren Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

"Dessa data tyder på att patienter med divertikulos löper ökad risk för andra cancerformer än kolorektal cancer, men det bör också betonas att den absoluta risken för cancer var måttlig", tillägger Ludvigsson. "Jag hoppas att andra forskare inspireras av våra fynd och utforskar de biologiska mekanismerna bakom sambandet mellan divertikulos och cancer", avslutar han.

Jonas Ludvigsson har koordinerat en studie på uppdrag av Svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG). Den studien fick finansiering från Janssen Corporation.

Studien fick stöd från Cancerfonden (JFL). WM rapporterade stöd från MGH Executive Committee on Research Tosteson och Fund for Medical Discovery Postdoctoral Fellowship Award och American Gastroenterological Association Research Scholar Award (AGA2021-13-01). ATC och LLS rapporterade stöd från National Institutes of Health (R01 DK101495). Dr Chan fick stöd av en Stuart och Suzanne Steele MGH Research Scholar Award.

Publikation

Cancer risk in patients with diverticular disease: a nationwide cohort study.
Ma W, Walker MM, Thuresson M, Roelstraete B, Sköldberg F, Olén O, Strate LL, Chan AT, Ludvigsson JF
J Natl Cancer Inst 2022.