Publicerad: 2018-04-13 08:53 | Uppdaterad: 2018-04-13 09:35

Disputation 27 april 2018: Yiqiang Zhan

Den 27 april försvarar Yiqiang Zhan sin avhandling "A short story of the long telomere: evidence in aging epidemiology". Som opponent kommer Tom Gaunt från MRC Integrative Epidemiology Unit vid University of Bristol. Yiqiangs handledare är Sara Hägg, Nancy Pedersen och Chandra Reynolds.

Yiqiangs syfte med sin avhandling var att undersöka relationen mellan telomerlängd och ett flertal åldersrelaterade sjukdomar för att öka vår förståelse av biologin bakom dessa sjukdomstillstånd. I sina studier presenterar han nya fynd om rollen som kortare telomerlängder spelar för åldersrelaterad sjukdom.

Tid och plats: 09:00, 27 april 2018 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna