Publicerad: 2020-11-20 09:21 | Uppdaterad: 2020-11-20 10:11

Digital KBT effektiv mot svår oro över covid-19

Oroad kvinna med ansiktsmask.
Foto: Getty Images

För vissa individer tar oron över covid-19 över vardagen och kan få långsiktiga konsekvenser för hälsan. En grupp forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett digitalt KBT-program som tydligt minskade deltagarnas ohälsosamma oro. Studien publiceras i Psychotherapy and Psychosomatics och programmet finns tillgängligt via 1177 Vårdguiden.

Ett stort antal människor i Sverige och världen har på kort tid smittats av sjukdomen covid-19. Under samma tid har samhället genomgått stora förändringar för att begränsa smittspridningen. Det är helt normalt att uppleva oro i en tid som den här, och för de allra flesta behövs inga vårdinsatser.

Men hos vissa utvecklas oron till ohjälpsam oro, det vill säga oro som tar över vardagen på ett negativt sätt. Personen kan känna oro hela dagarna och få sömn- och koncentrationssvårigheter. Över tid kan det föra med sig depressiva besvär, problem med ångest, eller förhöjd användning av alkohol och droger.

Hantera oro vid covid-19

Tove Wahlund, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Tove Wahlund, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet

I våras började en forskargrupp vid Karolinska Institutet, med tidigare erfarenhet av att behandla orosrelaterade problem, utveckla ett digitalt självhjälpsprogram baserat på KBT, kognitiv beteendeterapi, som syftar till att minska ohjälpsam oro kopplad till covid-19.

– Det digitala självhjälpsprogrammet ’Hantera oro vid covid-19’ genomförs på tre veckor och sköts helt av användaren utan någon kontakt med terapeut. Syftet med onlinelösningen var i första hand att få till en skalbar och lättillgänglig lösning som inte tar terapeutresurser i anspråk från sjukvården, säger Tove Wahlund, psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Tillgängligt via 1177 Vårdguiden

Under våren och sommaren har ’Hantera oro vid covid-19’ utvärderats genom att 670 deltagare slumpvis fått börja direkt med KBT-programmet, eller vänta i tre veckor. Därefter jämfördes grupperna.

Resultaten visade att behandlingen minskade deltagarnas ohjälpsamma oro med cirka 40 procent. Mätningen gjordes med ett självskattat formulär när programmet avslutades efter tre veckor. Under samma tid skattade kontrollgruppen att deras covid-19-oro minskat med 17 procent.  

Erik Andersson, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Erik Andersson, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet

– Deltagarna som genomgick programmet fick också signifikant förbättrad daglig funktion på arbetet och i hemmet samt mindre sömnbesvär och lägre grad av depressiva symptom, säger Erik Andersson, docent och psykolog vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

Idag finns självhjälpsprogrammet tillgängligt för alla invånare i Region Stockholm via 1177 Vårdguiden. Programmet har också börjat spridas till andra regioner i landet.

Studien är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och Karolinska Institutet. Studien finansierades av Vinnova.

Erik Andersson, Tove Wahlund, David Mataix-Cols, Elles De Schipper och Klara Olofsdotter Lauri har erhållit ekonomiskt stöd från VINNOVA för studien. Brjánn Ljótsson rapporterar arvoden från Pear Therapeutics Inc, utanför studien. Brjánn Ljótsson har också upphovsrätt till en IBS-självhjälpsmanual med royalties som betalas från Pear Therapeutics Inc. David Mataix-Cols rapporterar arvoden från Elsevier och UpToDate, Inc utanför studien. Det finns inga andra rapporterade intressekonflikter.

Publikation

Brief online-delivered cognitive-behavioural therapy for dysfunctional worry related to the covid-19 pandemic: A randomised trial”, Tove Wahlund, David Mataix-Cols, Klara Olofsdotter Lauri, Elles de Schipper, Brjánn Ljótsson, Kristina Aspvall, Erik Andersson. Psychotherapy and Psychosomatics, online 20 november 2020, doi: 10.1159/000512843