Publicerad: 2016-08-08 20:00 | Uppdaterad: 2016-08-09 14:49

Därför skyddar särskild gen mot aggressiv bröstcancer

Kvinnor som har en inaktiv Wnt5a-gen löper ökad risk för aggressiv bröstcancer. I ett transatlantiskt samarbete mellan Karolinska Institutet och Weill Cornell Medicine i New York har forskarna funnit en förklaring till hur Wnt5a förhindrar tumörutveckling. Studien är publicerad i tidskriften PLOS Genetics.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Under 2013 var det 7800 kvinnor som fick diagnosen enbart i Sverige och antalet nya fall ökar med två procent per år. Det har tidigare visats i stora studier att kvinnor som har en inaktiv Wnt5a-gen löper en ökad risk för aggressiv bröstcancer.

Hämmar förmåga

Vid närvaron av en aktiv Wnt5a hämmas istället cellernas förmåga att dela sig och ge upphov till en tumör. Den exakta mekanismen bakom denna egenskap har tidigare varit oklar. Men nu har forskarna funnit en Theresa Vincent Foto: Fredrik Perssonförklaring. Byggstenarna i vår kropp utgörs av proteiner tillverkade i cellens proteinfabriker, så kallade ribosomer. Skapandet av ribosomer - ribosomal biogenes - är en mycket komplex process som upptar 60 till 80 procent av cellens totala energi. Cancerceller, som delar sig oftare än normala celler, behöver mer proteiner och därför fler ribosomer för den fortsatta delningsprocessen.

Ribosomal biogenes styrs av enzymkomplexet RNA-polymeras I (Pol I) som vid cancer är överaktiverad och okontrollerad.

– Vår forskargrupp har upptäckt att en aktiv Wnt5a-gen reglerar och minskar Pol I aktiviteten och därmed den ribosomala biogenesen i bröstcancerceller. Det leder till att celltillväxt och celldelning hämmas, säger Theresa Vincent, forskningsgruppledare på institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet och institutionen för fysiologi och biofysik vid Weill Cornell Medicine.

Ny behandling

Forskningsresultatet visar varför läkemedel som efterliknar Wnt5a-genens aktivitet skulle kunna leda till ny behandling av aggressiv bröstcancer.

– Vi visar även att bröstcancerpatienter som har en aktiv Wnt5a-gen lever längre än de patienter som saknar en sådan. Med en ökad förståelse för ribosombiologi kan vi i framtiden designa helt nya typer av läkemedel, som förhoppningsvis på ett effektivare sätt kan bekämpa aggressiva bröstcancertumörer och eventuellt andra cancerformer, säger Theresa Vincent.

Forskningen har finansierats genom stöd av Vetenskapsrådet, Georg och Eva Klein Visiting Junior Scientist Award, Sverige-Amerika Stiftelsen, Cancerfonden, VINNMER Marie Curie International Qualification, Karolinska Institutet, National Institutes of Health, Göran och Birgitta Grosskopf, Lunds universitet, New York University Abu Dhabi, The Tri-Institutional Stem Cell Initiative, New York.

Publikation

Wnt5a Signals through DVL1 to Repress Ribosomal DNA Transcription by RNA Polymerase I
Randall A. Dass, Aishe A. Sarshad, Brittany B. Carson, Jennifer M. Feenstra, Amanpreet Kaur, Ales Obrdlik, Matthew M. Parks, Varsha Prakash, Damon K. Love, Kristian Pietras, Rosa Serra, Scott C. Blanchard, Piergiorgio Percipalle, Anthony M. C. Brown, C. Theresa Vincent.
Plos Genetics, publicerad online 8 augusti, 2016, doi:10.1371/journal.pgen.1006217.