Publicerad: 2019-02-12 09:41 | Uppdaterad: 2019-02-12 10:32

Dålig kondition i tonåren kopplat till högre risk för sjukersättning senare i livet

Att ha dålig fysisk kondition eller fetma i sena tonåren, är kopplat till högre risk för sjukersättning senare i livet. Det visar en studie på mer än en miljon svenska män, publicerad i tidskriften Annals of Internal Medicine av forskare vid Karolinska Institutet.

I Sverige och många andra länder beviljas sjukersättning till personer som troligen aldrig kommer att arbeta heltid på grund av en kronisk sjukdom eller skada. Förutom att fungera som en indikator på kronisk sjukdom är sjukersättning förknippad med höga samhällskostnader.

I en studie på över en miljon svenska män har forskare vid Karolinska Institutet och Granadas Universitet i Spanien studerat kopplingen mellan fysisk kondition och kroppsvikt i sena tonåren och sjukersättning senare i livet.

Uppgifter om kroppsvikt och fysisk kondition hämtades ur värnpliktsregistret. Deltagarna var 16-19 år. Efter en medianuppföljningstid på drygt 28 år undersöktes vilka som mottog sjukersättning.

Viktig markör oavsett kroppsvikt

Studien visar att dålig fysisk kondition är starkt kopplad till senare sjukersättning, oavsett dess orsak. Även fetma förknippades med ökad risk för sjukersättning och störst risk observerades för svår fetma.

God fysisk kondition hade däremot koppling till lägre risk för sjukersättning oavsett BMI. Det tyder enligt forskarna på att fysisk kondition är en viktig markör för framtida hälsa oavsett kroppsvikt.

Portray of researcher Pontus Henriksson– Våra resultat stöder relevansen för kondition och hälsosam kroppsvikt under ungdomen som viktiga markörer för framtida hälsa, säger Pontus Henriksson, studiens försteförfattare och forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska Institutet.

Forskningen finansieras i huvudsak av Karolinska Institutet, Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Region Östergötland, National Institute on Aging, Europeiska unionen och Granadas Universitet.

Texten är baserad på ett pressmeddelande från Annals of Internal Medicine.

Publikation

”Fitness and Body Mass Index During Adolescence and Disability Later in Life”
Pontus Henriksson, Hanna Henriksson, Per Tynelius, Daniel Berglind, Marie Löf, I-Min Lee, Eric J. Shiroma och Francisco B. Ortega
Annals of Internal Medicine, online 12 februari 2019, doi: 10.7326/M18-1861